Erdey Ferenc: Engeszteljünk szentségben! PPEK szám: 758

Engesztelők, kik szentségben, tisztaságban és szeretetben feláldozták életüket engesztelő áldozatul. Ezek egészen az engesztelésnek szentelték magukat és vállalták a hősi felajánlást, mellyel kötelezték magukat, hogy szentségben, tisztaságban és szeretetben fognak élni, s ezt nyújtják Istennek tetsző áldozatul. Engesztelő életáldozatuk egészen egybekapcsolja őket Istennel. Az engesztelő hősi felajánlás első programja tehát a szentségben való élettel engesztelni. Élettörvénnyé teszi az életszentségre való állandó törekvést.
Sokan félnek ettől és megrettennek a nagy áldozat terhétől. Azt hiszik, hogy a szentség mindjárt csodákat, rendkívüli dolgok művelését vagy megdicsőülést jelent. Ezeket a balhiedelmeket akarja szétoszlatni e kis könyv, mely mindazokat az elmélkedéseket tartalmazza, melyeket az Engesztelés Művének tagjai tartottak egyik lelki napon.
Biztató és segítő kezet akar nyújtani az engesztelő lelkeknek, hogy ne féljenek a szentség terhétől. Hiszen minden keresztény élet programjában tulajdonképpen bennfoglaltatik az, de az engesztelés gondolatából is önként következik. Minél jobban elszakad a világ Istentől, annál szorosabban egyesül vele az engesztelő lélek. S éppen ebben az egyesülésben, Istennel való teljes egybeforrásban áll a szentség lényege.

Kattintson letöltésre a "PDF" vagy "DOC" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 544,360 Erdey_Ferenc_Engeszteljunk_szentsegben_1.pdf
DOC 395,264 Erdey_Ferenc_Engeszteljunk_szentsegben_1.doc
EPUB 230.708 Erdey_Ferenc_Engeszteljunk_szentsegben_1.epub
MOBI 261.179 Erdey_Ferenc_Engeszteljunk_szentsegben_1.mobi