Karaffa János: Az ítélethirdetés Jeremiás életében és Vallomásaiban PPEK szám: 428

A mű a jeremiási ítélethirdetés következményeit vizsgálja a kijelölt szövegek: Jer 12,1-6: 11,18-23: 15,10-21: 20,7-18 alapján. A dolgozat első része általánosan foglalkozik a prófétai ítélethirdetés problémájával és rávilágítok az ítéletre, mint Jeremiás igehirdetésének központi témájára, különös tekintettel a Vallomásokra. A mű központi részét alkotja a kiválasztott szövegek elemzése és magyarázata, mely kimutatja az ítélethirdetés szoros összefüggését a prófétai sorssal. A könyv záró része az ítélet és szenvedés jelentőségére mutat rá Jeremiás Vallomásaiban. Ez a könyv sűrítménye a szerző ebben a témában megvédett doktori disszertációjának.

Kattintson a file nevére, hogy letöltse azt!
Név Méret (byte) Magyarázat
kjerem01.hlp 154.380 A könyv „súgó” (vagy „help”) file változata. Miután átmásolta ezt a file-t a saját személyi számítógépére, indítsa el (pl. kétszeri rákattintással), és máris olvashatja és felhasználhatja a könyvet elektronikusan.
kjerem01.ico 766 A „help” file-hoz tartozó ikon file.
kjerem01.txt 174.964 A könyv „text” file változata. Formálatlan file, amely bármilyen szövegszerkesztőbe betölthető.