Blaise Pascal: Gondolatok PPEK szám: 405

Pascal nagyhatású francia filozófiai író, matematikus, aki azonban janzenizmusa miatt nem sorolható a nagy keresztény bölcselőkhöz. Utolsó éveiben egy nagyszabású apológián dolgozott, amelyben össze akarta egyeztetni a keresztény vallás tanait az ésszel, a diadalmaskodó racionalizmussal. Ez a mű nem készült el. Családja és hívei halála után meglehetős önkényesen összeállították a hátramaradt töredékeket és jegyzeteket, és így keletkezett a Pensées (Gondolatok, 1670), Pascalnak és talán az egész Nagy Századnak legnagyszerűbb alkotása. Bámulatos élességű és távlatú maximákban villantja fel „az ember nagyságát” és az ember nyomorúságát.
„Különös valami a kereszténység. Azt parancsolja az embernek, ismerje el hitványságát, sőt utálatosságát, de ugyanakkor megparancsolja neki, hogy igyekezzék Istenhez hasonlatossá lenni. Ha nem ellensúlyozná az egyik a másikat, e felemeltetése szörnyen felfuvalkodottá, e lealacsonyítása iszonyatosan alávalóvá tenné.” – írja. Gondolatai között szerepel az, amit mint a valószínűségszámítás megalapítója tesz: matematikailag vezeti le, hogy „kifizetődő” Isten szerint élni (233. gondolat).

Kattintson letöltésre a "PDF" vagy "DOC" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 2.032.357 Blaise_Pascal_Gondolatok_1.pdf
DOC 1.794.048 Blaise_Pascal_Gondolatok_1.doc
EPUB 412.429 Blaise_Pascal_Gondolatok_1.epub
MOBI 634.889 Blaise_Pascal_Gondolatok_1.mobi