Benkő Antal - Szentmártoni Mihály: Testvéreink szolgálatában PPEK szám: 539

A keresztény hivatása, hogy mindinkább tükröződjék benne Krisztus teljessége. Ő pedig az Atya tökéletes képmása. Szükségszerűen törekednie kell, hogy levesse gyerekes tulajdonságait, fejlessze, amiben visszamaradt, növelje készségét a szeretetre. A lelkipásztori teológia ebben kíván közreműködni. Első pillanatra mintha csak a másoknak szentelt munkára terelődne figyelme. Közelebbről nézve azonban felfedezzük, hogy saját lelkiéletünk érleléséről éppúgy szó van. Ezzel a szándékkal készült e könyv. Nagyrésze elhangzott a Vatikáni Rádió Magyar Tagozatának előadássorozatában.
Rövid általános tájékoztató után három fejezetet (2-4.) szentel a lelkipásztor egyik fő tevékenységének, a lelkipásztori tanácsadásnak. A hangsúlyt itt is az alapbeállítottságra, a helyes hozzáállás elsajátítására helyezi. A következő kilenc tanulmány (5-13. fejezet) a mai kor főbb pszichés problémáira s a velük kapcsolatos lelkipásztori magatartásra hívja fel a figyelmet. Az alapmagatartás kiegészítésre szorul, aszerint, hogy milyen nehézséggel állunk szemben. Az utolsó két fejezet a közösségi élet néhány kérdését világítja meg pasztorális pszichológiai szemszögből.

Kattintson letöltésre a "PDF" vagy "DOC" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 781.860 Benko_Antal_Szentmartoni_Mihaly_Testvereink_szolgalataban_1.pdf
DOC 756.736 Benko_Antal_Szentmartoni_Mihaly_Testvereink_szolgalataban_1.doc
EPUB 229.997 Benko_Antal_Szentmartoni_Mihaly_Testvereink_szolgalataban_1.epub
MOBI 268.533 Benko_Antal_Szentmartoni_Mihaly_Testvereink_szolgalataban_1.mobi