A májusi ájtatosság könyvecskéje PPEK szám: 894

Öreg Máriacellben, ahová a hívők már több száz esztendeje ezrével meg ezrével zarándokolnak, hogy magukat a boldogságos szűz Mária hathatós pártfogásába gyermeki bizodalommal fölajánlják, iránta való szeretetüket bemutassák, neki a kiesdekelt kegyelmekért s jótéteményekért hálát mondjanak; ott a templom közepén álló kegyelmi kápolna oltára előtt ezüstlámpa függ, melyben éjjel-nappal ég az olaj. Ez a lámpa kettős szívet ábrázol s köröskörül még nyolc kis szív van hozzá fűzve. Ez Mária Terézia királynő ajándéka (1776-ból), mellyel mind a saját, mind férjének s gyermekeinek szeretetét akarta a boldogságos Szűz iránt kifejezni s valamennyiük szívét a jóságos mennyei Anyának fölajánlani.
Legyen a mi szívünk is ily lámpa a boldogságas szűz Mária előtt! Égjen benne naponta, főleg Szűz Máriának virágos május havában, jóságos mennyei szűz Anyánk, édes hazánk drága Nagyasszonya iránt való kegyelet és szeretet olaja! Oh mennyi kegyelmet nyerünk ez által, mily szent bizodalommal fogunk ennek folytán az örök boldogságra készülni!
Ez a könyvecske május hó minden napjára ájtatosság nyújt az olvasónak, több Mária-énekekkel együtt.

Kattintson letöltésre a "PDF", "DOC", "EPUB" vagy "MOBI" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 1.496.566 A_majusi_ajtatossag_konyvecskeje_1.pdf
DOC 1.052.160 A_majusi_ajtatossag_konyvecskeje_1.doc
EPUB 798.550 A_majusi_ajtatossag_konyvecskeje_1.epub
MOBI 2.681.430 A_majusi_ajtatossag_konyvecskeje_1.mobi