Sipos István: A celibátus (papi nőtlenség) - Története és védelme PPEK szám: 709

Alig van az anyaszentegyháznak még egy intézménye, mely annyira foglalkoztatná a közvéleményt, melyet annyian gyűlölnének, melyet annyi támadás ért volna és érne napjainkban, mint a celibátus, a papok nőtlensége. Nem ismerve történetét, az eredményeket, melyeket létrehozott, a magasztos eszmét, mely alapjául szolgál, a legképtelenebb vádakkal halmozzák el. Kereszténytelen, mert ellenkezik a kereszténység követelményeivel, s megalkotásánál semmiféle vallás-erkölcsi szempont nem szerepelt. Erkölcstelen, mert tengersok hazugságnak s más bűnnek forrása, mert pusztán világi, politikai céljai vannak: megerősíteni a római hierarchia szellemi s világi hatalmát. Természetellenes, közveszélyes, a civilizációra hátrányos és egyéb ráfogásokkal illetik és ezek alapján megszüntetését követelik.
Az anyaszentegyház pedig híven kitart ősi intézménye mellett. Nagy és merész dolog volt annak idején szűz papságot követelni, melynek tagjai százezrekből és milliókból állnak. És az egyház merte. "Mert ő bízik a malaszt mindent legyőző erejében; hiszi, hogy a felszentelt lélek közlekedésben áll Istennel, ki erőssé teszi a gyöngét, hatalmassá a tehetetlent; ő tudja, hogy kebelében az erő és élet forrása buzog, mely az érzéki természet hatalmát megtöri" Az egyház bízik abban, ki neki ígéretet tőn, hogy mindig lesznek szűz lelkek, kik szolgálatába kívánkoznak, hogy az Úr malasztja, mely a kövekből is teremthet Ábrahám-fiákat, a legnagyobb romlottság idején is fog neki egy kiválasztott papságot adni."
E reménységében nem is csalódott. Mindig támadtak olyanok, kik lemondva az érzéki élet örömeiről, hasonlóvá akartak lenni Ahhoz, kinek munkája folytatására vállalkoztak. A Szűztől szűzen született és szűzen élt Jézus Krisztusnak nyomdokaiba léptek, s az ő segítségével le is győzték magukat s a világot.
És ez így fog maradni mindig. Az egyház sohasem mondhat le papjai celibátusáról, mert az előadandó elvek a dolog természetéből folynak, s követelték a papok nőtlenségét nemcsak a múltban, hanem minden időben. Nem ugyan hitelvi okokból nem mondhat le, mert csak fegyelmi intézmény a celibátus, de a kereszténység szellemével annyira összenőtt, oly benső etikai érzés követelménye, hogy túl kell élnie minden támadást, s mint az egyház legnagyobb dísze s legszebb virága, mint a kereszténység legbensőbb magvának, az aszkézisnek hajtása szükségképpen halhatatlan.
A nagyközönség számára pedig éppen mostanában különösen időszerűnek látszik. Minduntalan hangzanak el támadások ellene, jelennek meg könyvek róla. Pap alig kerülhet világiak társaságába, hogy szóba ne kerülne e kérdés. Nemileg túlizgatott korunkat feltűnően érdekli. A modern nemi reform-irodalom nagy kedvteléssel foglalkozik vele. Ha ennyi oldalról esik ferde világítás a celibátusra, megfelelő, hogy az igazság napfénye is rávilágítson, s a megtévesztett és helytelenül gondolkodó nagyközönség a maga mivoltában ismerhesse meg ezt a sokat leszólt intézményt, melynek annyi erőt és diadalt köszönhet az egyház.
A kitűnö egyházjogász e celibátust ismerteti e könyvben, először részletes történetét adva, majd pedig sok oldalról védelmébe véve.

Kattintson letöltésre a "PDF" vagy "DOC" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 868.616 Sipos_Istvan_A_colibatus_tortenete_es_vedelme_1.pdf
DOC 937.472 Sipos_Istvan_A_colibatus_tortenete_es_vedelme_1.doc
EPUB 270.634 Sipos_Istvan_A_colibatus_tortenete_es_vedelme_1.epub
MOBI 397.241 Sipos_Istvan_A_colibatus_tortenete_es_vedelme_1.mobi