Szent Klára művei és életének forrásai PPEK szám: 185

A Ferences Források harmadik kötete Szent Klára műveit és a róla szóló dokumentumokat tartalmazza. Klára elválaszthatatlan Ferenctől: olyan mély lelki közösség fűzi össze őket, hogy a ferences lelkiség ismerete elképzelhetetlen Klára megismerése nélkül. Az itt közölt írások mind annak a hatásnak a történetét mondják el, amely Klárát Ferenc részéről érte. Ez a hatás valószínűleg nem a megismerkedés műve volt, hiszen egy városban nőttek föl, hanem inkább a pillanat műve, amelyben Klára felfogta, mit is akar Ferenc. Ezt a szándékot – a szegény Krisztus követését – Klára úgy fogta fel, mint Istentől neki kijelölt utat.
De Klára nem csupán hasonmás kiadása, női megfelelője a Poverellónak, mint ahogy Rendje sem az Első Rend női változata csupán. Eredeti, önálló, határozott személyiség. Ferenc szándékának nagyon mély ismerete és átélése képessé tette őt arra, hogy egészen egyéni módon gondolja tovább a tőle kapott élettervet. Bízunk abban, hogy sokan olyan mélységig megértik Klárát, hogy önálló döntésében is követni tudják.

Kattintson a file nevére, hogy letöltse azt!
Név Méret (byte) Magyarázat
aklara01.hlp 345.142 A könyv „súgó” (vagy „help”) file változata. Miután átmásolta ezt a file-t a saját személyi számítógépére, indítsa el (pl. kétszeri rákattintással), és máris olvashatja és felhasználhatja a könyvet elektronikusan.
aklara01.ico 766 A „help” file-hoz tartozó ikon file.
aklara01.txt 389.042 A könyv „text” file változata. Formálatlan file, amely bármilyen szövegszerkesztőbe betölthető.