Áldásy Antal: A keresztes hadjáratok története PPEK szám: 731

A jelen munka a nagyközönséggel kívánja megismertetni a keresztes hadjáratok történetét. Nem magukon az eredeti, elbeszélő és okleveles forrásokon alapul tehát. Támaszkodik a nagyterjedelmű irodalom legfontosabb termékeire és igyekszik összefoglalni a tudományos kutatás eredményeit.
Az a nagyszerű mozgalom, mely a keresztes hadjáratokkal a XI. század végén a Szentföld felszabadítására megindult, több mint két évszázadon keresztül tartotta hatalmában a nyugati kereszténységet. Átkarolta annak minden rétegét, bűvkörébe vonta az uralkodókat éppúgy, mint az egyszerű polgárt és földmívest, az egyháziakat éppúgy, mint a világiakat. Milliók siettek feltűzni a szent kereszt jelét, égve a vágytól, hogy vérüket ontsák annak a földnek visszaszerzéséért, melyet az Üdvözítő vére megszentelt. A keresztes mozgalom hatalmas megnyilatkozása a kor vallásos, jámbor szellemében leli magyarázatát, abban az aszkétikus-misztikus szellemben, mely a középkor ezen időszakát átlengi.

Kattintson letöltésre a "PDF" vagy "DOC" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 1.146.688 Aldasy_Antal_A_keresztes_hadjaratok_tortenete_1.pdf
DOC 858.624 Aldasy_Antal_A_keresztes_hadjaratok_tortenete_1.doc
EPUB 394.944 Aldasy_Antal_A_keresztes_hadjaratok_tortenete_1.epub
MOBI 953.686 Aldasy_Antal_A_keresztes_hadjaratok_tortenete_1.mobi