Prohászka Ottokár: Naplójegyzetek II. (1891–1919) PPEK szám: 315

A Naplójegyzetek II. kötete teszi közzé teljes egészében az ún. Shvoy-hagyatékot, amelyet Schütz nem ismert, és amely az 1904-1919-es éveket öleli át. A legjelentősebbek az 1910-1911-es évek feljegyzései: itt nyomon követhetjük Prohászka 1910-ben megvédett akadémiai székfoglalója (Az intellektualizmus túlhajtásai) genezisét, illetve Prohászka 1911-es indexre tétele utáni lelkiállapotát. Olyan fontos teológiai és krisztológiai reflexiókkal is találkozunk, amelyek ugyan nem kerültek bele az ismeretelméleti kérdésekkel foglalkozó székfoglalóba, de amelyek a modernista viták középpontjában álltak, és amelyek Prohászkát élen járó teológusnak mutatják.
Bangha Béla 1929-ben a Soliloquia két kötetének recenziójában kiemelte a naplók páratlan lélektani és történeti értékét. Megtanulhatjuk e jegyzetekből „hogyan fejlődött Prohászka, hogyan küzdött, vívódott magával ez a nagy lélek, hogyan őrizte s tisztogatta magában a papi lelkület értékeit, hogy ítélt emberekről, dolgokról, mik voltak legmélyebb, legbensőbb benyomásai, mi hatott rá, mi keltett lelkében visszhangot, hogyan imádkozott, hogyan örült, hogyan méltatlankodott magában, hogyan öntötte ki szívét Teremtője előtt. E tekintetben Prohászka naplója éppen az őszinteségével néha valóságos szenzáció.”
Az itt publikált háromkötetes naplójegyzetek újabb kiadását lásd a Könyvtár 800-as tétele alatt.

Kattintson a file nevére, hogy letöltse azt!
Név Méret (byte) Magyarázat
prohn201.hlp 937.245 A könyv „súgó” (vagy „help”) file változata. Miután átmásolta ezt a file-t a saját személyi számítógépére, indítsa el (pl. kétszeri rákattintással), és máris olvashatja és felhasználhatja a könyvet elektronikusan.
prohn201.ico 766 A „help” file-hoz tartozó ikon file.
prohn201.txt 581.893 A könyv „text” file változata. Formálatlan file, amely bármilyen szövegszerkesztőbe betölthető.