Szabó Ferenc: Láng az őszutóban. Interjúk, naplók, versek PPEK szám: 155

Szabó Ferenc S.J. (szül. 1931) 1953-ban lépett a jezsuita rendbe. Az 1956-os forradalom leverése után külföldre távozott. A belgiumi Leuvenben végezte rendi tanulmányait; 1962-ben Brüsszelben szentelték pappá. Miután 1966-ban Párizsban teológiai doktorátust szerzett, egy negyedszázadon át a Vatikáni Rádió magyar műsorának szerkesztője/vezetője volt. 1992-ben költözött haza; Budapesten a Távlatok c. folyóirat főszerkesztője.
Számos irodalomkritikai, filozófiai és teológiai tanulmánykötet szerzője. 1981- től versekkel és műfordításokkal is jelentkezett. Francia írók és gondolkodók magyar nyelvű tolmácsolásáért Illés Gyula-díjjal tüntették ki. Mostani kötete mintegy másfél évtizedet átölelő személyes vallomások gyűjteménye: interjúk, naplójegyzetek és útleírások, valamint újabb műfordítások és versek.

Kattintson letöltésre a "PDF", "DOC", "EPUB" vagy "MOBI" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 2.670.465 Szabo_Ferenc_Lang_az_oszutoban_1.pdf
DOC 1.543.680 Szabo_Ferenc_Lang_az_oszutoban_1.doc
EPUB 326.972 Szabo_Ferenc_Lang_az_oszutoban_1.epub
MOBI 436.750 Szabo_Ferenc_Lang_az_oszutoban_1.mobi