Gerencsér István: A filozófus Pázmány PPEK szám: 581

Pázmány Péternek, mint tudósnak és főleg mint filozófusnak összefogó értékelése hiányzik irodalmunkban, pedig Pázmánynak volt filozófusi működése is. Mint gráci egyetemi tanár nemcsak tanította, hanem művelte is a filozófiát. Itt írta, és még életében részben sajtó alá rendezte, de csak 1896-ban került kiadásra latin nyelvű filozófiai művei.
Pázmány filozófiai műveivel foglalkozni követelmény. A magyar filozófiatörténet, különösen a magyar skolasztikatörténet szempontjából alapvető fontosságú. De ezen túl az általános magyar szellem alakulásának megismerésére is igen értékes szempontokat ad.
Műveiben meg lehet találni Pázmánynak, mint egyénileg jellegzett filozófus-tudósnak, sajátos egyedi lényegét is. Benne lüktet és színezi e típus vonásait Pázmány magyarsága, törökös szervező tehetsége, kemény akaratiságú alkotó ereje, szenvedélyessége: a megmelegített tentával író, megélesített pennájú Pázmány.
Pázmány filozófus-tudós, akinek művei nagy tehetségét, zsenijének mélységét és gazdagságát mutatják. Pázmány mint filozófus-tudós is nagy.

Kattintson letöltésre a "PDF" vagy "DOC" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 786.718 Gerencser_Istvan_A_filozofus_Pazmany_1.pdf
DOC 826.368 Gerencser_Istvan_A_filozofus_Pazmany_1.doc
EPUB 179.756 Gerencser_Istvan_A_filozofus_Pazmany_1.epub
MOBI 414.083 Gerencser_Istvan_A_filozofus_Pazmany_1.mobi