Botka József: A keresztény hitélet és a teremtés lélektani alapjai PPEK szám: 660

A könyv előszava: "A takarítónő meglepődött, hogy a nyitva felejtett kalitkából eltűnt a kanári madár. Öten-hatan kerestük, az egész házat átkutattuk, de nem találtuk. Már lemondtunk róla, amikor megkaptuk az örömhírt. Az egyik szobában a nővér ismert hangjára előbátorkodott a szekrény alá rejtőzködött kis szökevény.
Elmélkedő gondolatkörömben lejátszódott az emberiség története. A Földbolygó kalitkájának ajtaja kinyílott. A világűrbe utazunk. Az ember felszabadult. Most kezdődik a drámai jelenet. A kis kanári tehetetlen önmagával, nem tud mit kezdeni a szabadságával. Az egyik költőnk mondja: "Felborult a lámpás a világcsalád asztalán." Ránk borult a sötétség. Mi vesztünk el, de világgá kürtöltük hogy: Meghalt az Isten!
Az ég angyalai egyre csak keresnek minket, de mi elbújtunk, elvesztünk a rettegett éjben. A Menyei Atya szólítgat a lelkiismeret szaván. "Itt vagyok!" Nem az örök Isten veszett el, hanem a szabadságát élvező ember. Isten szeretetének jeleként ott fénylik a Nap az égen. A Világmindenség is fénytengerben úszik. A csillagvilág nyomán ősi időktől kigyulladt az emberi lelkekben a hit fénye. Boldogok, akik a csillagok reményében élnek.
Isten nem hagyja el övéit. Csak a kis szökevény akarna szabadulni ebből a kalitkából. Szegényke, nem tudja, hogyha elhagyja ezt a helyet, tájékozatlanságában, éhen vesz. Nem tudva mit kezdjen a szabadságával, elvesz a hitetlenség és tájékozatlanság sötétjében."
A könyv témakörei: Isten felismerése; az ember keresi az Istent; kapcsolatok Istennel; Isten-hiány; mentőszolgálat; a szeretet.

Kattintson letöltésre a "PDF" vagy "DOC" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 823.635 Botka_Jozsef_A_kereszteny_hitelet_es_a_teremtes_lelektani_alapjai_1.pdf
DOC 945.152 Botka_Jozsef_A_kereszteny_hitelet_es_a_teremtes_lelektani_alapjai_1.doc
EPUB 283.506 Botka_Jozsef_A_kereszteny_hitelet_es_a_teremtes_lelektani_alapjai_1.epub
MOBI 314.470 Botka_Jozsef_A_kereszteny_hitelet_es_a_teremtes_lelektani_alapjai_1.mobi