Mihályfi Ákos: Lélekmentés a nagy világégés után PPEK szám: 706

A könyv 1919-ben, az első világháború és azt követő véres kommunista diktatúra pusztításai után íródott, és összefoglalja a felemelkedés útját. Új lelkipásztori eszközöket, új utakat, új irányokat nem ajánl, mert a lelkipásztorkodás eszközei, utai, irányai Krisztus óta adva vannak s aki ezektől eltér, magától Krisztustól tér el. A modern embernek, a háború, a forradalom, a kommunizmus által lesújtott, megsebzett, hitetlenné vagy istengúnyolóvá tett embernek is csak azt mondhatjuk, amit Péter apostol mondott: "Nincs másban senkiben üdvösség, mint Jézus Krisztusban". A könyv rámutat, hogyan lehet és kell módot és alkalmat nyújtani az összes híveknek, hogy az üdvösség eszközeinek áldásaiban részesüljenek s a nagy világégésben szerzett lelki sebeiket meggyógyíthassák a nagyvárosok tömkelegeiben éppúgy, mint a tanyák és majorságok csendjében.
Mai időnk, az újabb, negyvenéves kommunista lélekpusztító diktatúra utáni ocsudás hasonló az 1919-i időkhöz, és annak megfelelő munkát követel. A mai korunkra is vonatkoztathatjuk az író óhaját: "A magyar főpapság és a lelkipásztorok most mutathatják meg igazán, hogy szeretik a rájuk bízott magyar népet, amelynek megmentésére készek minden áldozatra. S ha a papság áldozatos lélekkel s buzgósággal végzi a lélekmentés nagy munkáját, a világégés okozta sebeket is orvosolja, hazánk szebb jövőjének is lerakja biztos alapjait."

Kattintson letöltésre a "PDF" vagy "DOC" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 420.716 Mihalyfi_akos_Lelekmentes_a_nagy_vilageges_utan_1.pdf
DOC 519.168 Mihalyfi_akos_Lelekmentes_a_nagy_vilageges_utan_1.doc
EPUB 244.332 Mihalyfi_akos_Lelekmentes_a_nagy_vilageges_utan_1.epub
MOBI 296.154 Mihalyfi_akos_Lelekmentes_a_nagy_vilageges_utan_1.mobi