Szabó Ferenc (szerk.): Kortárs magyar jezsuiták III. PPEK szám: 81

Kortárs magyar jezsuiták címmel már két kötet megjelent 1991-ben és 1992-ben. Ezekben jelesebb elhunyt jezsuiták életrajza szerepel. Most e harmadik kötetben több, mint hatvan névvel találkozik az olvasó: egyes atyákról vagy testvérekről hosszabb visszaemlékezést, másokról rövidebb nekrológot közreadva (ez utóbbiakat jórészt a provincia „Cor Unum” című, külföldön megjelent értesítőjéből, illetve 1990 után az itthoni Provinciánk híreiből átvéve). Az aránytalanságok ellenére minden fellelhető élet- vagy önéletrajz, nekrológ része a kötetnek, mert valamennyi dokumentum értékű: a kommunista idők szétszóratásában, üldöztetést és börtönt szenvedett vagy külföldön működött rendtagok emlékét így is rögzítik az utókor és a fiatalabb jezsuita nemzedék számára.
Ez a kötet tehát kiegészíti az „Anima Una”-sorozat korábbi gyűjteményeit. Az 1909-en megalakult önálló magyar rendtartomány történetéhez, amelynek 1909–1950 közötti szakaszát már megírta Petruch Antal (Száz év a magyar jezsuiták múltjából, II. kötet); szerény hozzájárulás ez az újabb gyűjtemény is.

Kattintson letöltésre a "PDF", "DOC", "EPUB" vagy "MOBI" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 2.208.879 Szabo_Ferenc_Magyar_jezsuitak_vallomasai_III_1.pdf
DOC 1.981.952 Szabo_Ferenc_Magyar_jezsuitak_vallomasai_III_1.doc
EPUB 459.461 Szabo_Ferenc_Magyar_jezsuitak_vallomasai_III_1.epub
MOBI 770.886 Szabo_Ferenc_Magyar_jezsuitak_vallomasai_III_1.mobi