Sík Sándor: Zsoltárok könyve PPEK szám: 75

A Zsoltárok könyvének új, 1945-ben Rómában megjelent kiadásának („Liber Psalmorum cum canticis Breviarii Romani”) új magyar költői, de a latin szöveget hűségesen visszaadó fordítása. Az alapja Sík Sándornak 1923-ban megjelent zsoltárfordítása, amelyet 1954-ben dolgozott át. Ez a program annak az 1961-ben megjelent II. kiadásának szövege.
A Zsoltároskönyv imádságos könyv, mégpedig az Egyháznak legrégibb imakönyve. Benne nemcsak az ószövetségi költő mélységes hitét, költői erejét csodálhatjuk, hanem a sugalmazó Szentlélek örökszép gondolatait is. Minden sugalmazott könyvről mondja Szent Pál: „Minden Istentől sugalmazott írás hasznos a tanításra, az intésre, a feddésre, az igazságban való oktatásra, hogy az Isten embere tökéletes s minden jócselekedetre kész legyen.” (2Tim 3,16-17). Ezek a szavak fokozott mértékben állnak a Zsoltároskönyvre, és belőlük sok kegyelmet, világosságot, vigasztalást és erőt fog meríteni mindaz, akik olvassa.

Kattintson letöltésre a "PDF", "DOC", "EPUB" vagy "MOBI" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 2.825.624 Sik_Sandor_Zsoltarok_konyve_1.pdf
DOC 1.486.336 Sik_Sandor_Zsoltarok_konyve_1.doc
EPUB 782.624 Sik_Sandor_Zsoltarok_konyve_1.epub
MOBI 765.725 Sik_Sandor_Zsoltarok_konyve_1.mobi