Bangha Béla: Jézus istenségének bizonyítékai PPEK szám: 798

A „Katolikus Kultúrkönyvtár” csodálatos hitvédelmi kötete ez, mely a nagyközönség számára is olvasmányos, érthető formában tárgyalja Jézus istenségét.
A liberalizmus kitörése óta a kereszténység nálunk közéleti tényezővé s harci jelszóvá lett. Fennáll a veszedelem, hogy félreértjük, hogy eszmei tartalmát járulékosságoknak áldozatul dobjuk, igazi értékének benső gyökerére rá sem eszmélünk. A kereszténységnek első sorban vallásnak, Krisztus istenségében gyökerező meggyőződésnek kell lennie, ennek érveit pedig művelt kereszténynek ismernie, öntudatossá emelnie kell. Ugyanerre szükség van azonban a kívülállók szempontjából is: nekik is látniok kell, hogy a kereszténység nemcsak faji ellentétet játszó ellenfél, elsősorban s belső lényegében egyáltalán nem az, hanem gyönyörű felülemelkedés az élet hétköznapiságán, kicsinyességén, sivárságán, hogy annyi, mint Krisztus vallása, Krisztus pedig annyi, mint mindnyájunk Megváltója, Üdvözítője, Istene, Boldogsága. Az igazságszeretők és jóakaratúak, bármily táborhoz sorozzák őket az élet külső körülményei, kell, hogy mind reá találjanak, őreá, aki „mindenkit” magához hí, hogy megenyhítse mindnyájunk baját, terhét, vívódását.

Kattintson letöltésre a "PDF" vagy "DOC" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 2.144.471 Bangha_Bela_Jezus_istensegenek_bizonyitekai_1.pdf
DOC 1.767.936 Bangha_Bela_Jezus_istensegenek_bizonyitekai_1.doc
EPUB 538.087 Bangha_Bela_Jezus_istensegenek_bizonyitekai_1.epub
MOBI 1.328.283 Bangha_Bela_Jezus_istensegenek_bizonyitekai_1.mobi