Dom Columba Marmion: Krisztus, a lélek élete PPEK szám: 220

Marmion belga bencésnek (aki ír apa és francia anya gyermeke) nagysikerű műve, amelyet az Első Világháború vége felé írt. Marmion lelkigyakorlatait és megszámlálhatatlan alkalommal elmondott szentbeszédeit sohasem írta le. Lelki gyermekei és hallgatói állították össze három művét, melyeket ma már a lelkiélet klasszikus műveinek tekinthetünk: az itt található Krisztus, a lélek élete, azután Krisztus az ő misztériumaiban és Krisztus, a szerzetes eszményképe. A könyvről XV. Benedek pápa ezt mondta: „Lelkiéletem tápláléka”, és még: „Olvassátok ezt a könyvet, mert ez az Egyház tiszta tanítása”.
A könyv első részében Marmion a legfölségesebb Szentháromság szentélyéhez vezeti el az olvasót. Bemutatja, hogyan tervezte ki Isten öröktől fogva, hogy az örök Ige emberré legyen, és mi az ő fogadott fiai legyünk. E végből leírja Krisztusnak, minden szentség egyetlen mintaképének közvetítő szerepét, hogy lelkünket megszentelje. Elégtételével és érdemeivel ő fizette le üdvösségünk árát és kiérdemelte számunkra az istenfiúság kegyelmét. Ezután azt vizsgálja, hogyan valósul meg Isten örök terve a lelkekben. Krisztus megalapítja Egyházát, mely folytatja itt a földön az ő megszentelő küldetését és elküldi Szentlelkét, aki befejezi megszentelődésünk művét. Isten terveinek középpontja tehát Krisztus: lelkiéletünknek is ő kell hogy legyen egyetlen középpontja, Élete.
A mű második, nagyobb része a lélek munkáját mutatja be, aki be akarja fogadni ezt az Életet. Első lépés feléje a Krisztus istenségébe vetett hit. Ezt a keresztség, az első szentség veti el a lélekben, de ez egyúttal magában rejti a keresztény élet csirájának kettős jellemvonását is: a halált és az életet. A keresztség által „meghalunk a bűnnek”. De ez a halál nem végleges: minden keresztény léleknek újra meg újra, – Szent Pál szavai szerint: – napról- napra meg kell halnia, hogy élhesse az Isten életét. Majd sorra kerülnek azok az eszközök, amelyek hozzásegítik a lelket, hogy megvalósíthassa ezt az „Istennek szentelt életet”. Ennek az életnek boldog betetőzése azonban csak az örök boldogság lesz majd, amikor elérjük istenfiúságunk végső beteljesülését Jézus Krisztusban és örökre megvalósulnak Isten örök tervei, melyeket végtelen jósága érettünk kigondolt.

Kattintson letöltésre a "PDF", "DOC", "EPUB" vagy "MOBI" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 3.134.544 Dom_Columba_Marmion_Krisztus_a_lelek_elete_1.pdf
DOC 2.774.016 Dom_Columba_Marmion_Krisztus_a_lelek_elete_1.doc
EPUB 1.391.752 Dom_Columba_Marmion_Krisztus_a_lelek_elete_1.epub
MOBI 1.470.322 Dom_Columba_Marmion_Krisztus_a_lelek_elete_1.mobi