Prohászka Ottokár: Naplójegyzetek III. (1919–1927) PPEK szám: 316

A könyv Prohászka Ottokár püspök Naplójegyzeteinek harmadik kötete, amely az 1919–1927 éveket tartalmazza. Ez az anyag szinte teljes egészében megjelent a Schütz Antal által kiadott Soliloquia-kötetekben (I, 306–361; II, 1–240). Jónéhány helyen azonban kisebb-nagyobb betoldásokkal bővült a szöveg (a Schütz által elhagyott vagy Némethy Ernő hagyatékában megtalált pótlásokról van szó). E kötet naplójegyzetei Prohászka életének és működésének egyik legkritikusabb szakaszára esnek: a Magyar Tanácsköztársaság vörös terrorja, majd a trianoni Magyarország (az úgynevezett „Horthy- korszak”) felocsúdása és nehéz kibontakozása alkotják a társadalmi-politikai hátteret.
Az itt publikált háromkötetes naplójegyzetek újabb kiadását lásd a Könyvtár 800-as tétele alatt.

Kattintson a file nevére, hogy letöltse azt!
Név Méret (byte) Magyarázat
prohn301.hlp 791.220 A könyv „súgó” (vagy „help”) file változata. Miután átmásolta ezt a file-t a saját személyi számítógépére, indítsa el (pl. kétszeri rákattintással), és máris olvashatja és felhasználhatja a könyvet elektronikusan.
prohn301.ico 766 A „help” file-hoz tartozó ikon file.
prohn301.txt 870.996 A könyv „text” file változata. Formálatlan file, amely bármilyen szövegszerkesztőbe betölthető.