Morovicz Szol. Ferenc (szerk.): A szegénység trubadúrja PPEK szám: 332

Az Assisi Szent Ferenc halálának hétszázadik évfordulójára megjelent kötet változatos virágcsokrot nyújt át a magyar szentferences költészetből. Assisi Szent Ferenc, aki egykor ledobva magáról a bíbor-selymet, boldog volt a foltos darócruhában, megjelenik ez igénytelen kis kötetben fényesen, dalba öltözötten. Emléke hétszáz esztendő után is friss, maga köré gyűjti az emberiség legjobbjait: a tökéletesebb, Istennek tetszőbb élet után vágyókat, tudósokat, művészeket. Kiváltságos ember, ki csak Istent szereti s érette minden embert, minden teremtett lényt; az Isten viszont szereti; „a természet elveszti vele szemben vadságát, mintha a paradicsom virult volna fel nyomain,... fölvidul a teremtés elkomorult arca” (Prohászka); történeti jelentősége fölér egy hódítóéval, még a másvallású Harnack is a „szerzetesek legszeretetreméltóbbikát” üdvözli benne.

Kattintson letöltésre a "PDF", "DOC", "EPUB" vagy "MOBI" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 1.964.829 Morovicz_Szol_Ferenc_A_szegenyseg_trubadurja_1.pdf
DOC 1.860.096 Morovicz_Szol_Ferenc_A_szegenyseg_trubadurja_1.doc
EPUB 831.430 Morovicz_Szol_Ferenc_A_szegenyseg_trubadurja_1.epub
MOBI 1.445.138 Morovicz_Szol_Ferenc_A_szegenyseg_trubadurja_1.mobi