Szociális Missziótársulat: Ostromnapló. Szerzetes nővérek a halálkatlanban 1944. március 19-étől 1946. február 16-áig PPEK szám: 1082

Az ostromnaplóban rögzített események kiadása által szeretettel és hálával örökítjük meg azoknak az embereknek az emlékét, akik Budapest ostromakor a „halálkatlanban” élték át a nehéz napokat. Ilyenek voltak Krisztina körúti Anyaházunkban tartózkodó nővéreink, Krisztinaváros lakói közül azok, akikkel szerzetestársaink együtt vették ki részüket a megpróbáltatásokból és a Várnegyed lakói, akik között Farkas Edith alapítóanyánk született és élt 36 éven át.
Felidézzük az ebben az időben óvóhelyeinkre érkező helybeli és máshonnan való lelkészek helytállását, akik szolgálatukkal erőt öntöttek a szenvedőkbe.
Kegyelettel emlékezünk azokra az elhunyt emberekre is, akik közül 61 – katona és civil – személyt nővéreink segítségével temettek el kertünkben, ideiglenes nyugvóhelyet biztosítva számukra.
Ez a szerény tanulmány nem dicsekedhetik a krónikától megkívánt hűséggel és teljességgel. Az egyes mozzanatokat sem örökíti meg a szellemi fényképezés eszközeivel. Csupán azokat az eseményeket foglalja össze, amelyek a megpróbáltatások körvonalait, lelki hatásait, a kínálkozó missziós lehetőségeket és Társulatunk szellemének izmosodását rajzolja meg az utókornak. (A Szociális Missziótársulat nővérei)

A német megszállás előrevetette annak árnyékát, hogy a gazdag, sokrétű, komoly szociális tartalommal rendelkező katolikus egyházi tevékenység súlyos akadályokkal találkozik a közeljövőben. Így is történt. A háború és az ostrom világvégét idéző hangulata azonban nem bátortalanította el a papokat, szerzeteseket, apácákat. Tették, amit lelkiismeretük diktált.
Aknatűzben, Sztálin-orgonák hangja mellett is imádták Istent (végezték a liturgikus szolgálatot), és szolgálták az arra rászoruló felebarátot. Minden egyes éhezőben, sebesültben, haldoklóban fölfedezték, meglátták a szenvedő Krisztust. Mindennek megindító tanúsága az ostromnapló. (Török József)

Kattintson letöltésre a "PDF", "DOC", "EPUB" vagy "MOBI" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 24.577.442 Ostromnaplo_Szerzetes_noverek_a_halalkatlanban_1.pdf
DOC 18.697.216 Ostromnaplo_Szerzetes_noverek_a_halalkatlanban_1.doc
EPUB 12.556.178 Ostromnaplo_Szerzetes_noverek_a_halalkatlanban_1.epub
MOBI 17.998.125 Ostromnaplo_Szerzetes_noverek_a_halalkatlanban_1.mobi