Cserháti Ferenc: Hitébresztő (A, B, C év) PPEK szám: 148

Történelmi időket, a mélyreható és gyors változások korát éljük. Ezek a változások magukkal hozzák az igehirdetés átalakulását, korszerűsítését és alkalmazkodását a változó kor igényeinek és körülményeinek megfelelően. Az új idők új helyzetet teremtenek, új kérdéseket vetnek fel és új problémákat szülnek. A szabad, demokratikus és pluralista társadalomban a krisztushívőknek egészen más, nem egyszer komolyabb és hitéletre veszélyesebb kihívásokkal kell megküzdeniük mint a korábbi totalitáris rendszerben. Ebben az új helyzetben a krisztushívők joggal várják a korszerű válaszokat az evangélium fényénél „az örök emberi kérdésekre az evilági és túlvilági élet értelméről és a kettőnek egymással való összefüggéséről” (GS 4).
Krisztus evangéliuma mindig ugyanaz, Isten Igéje örök és változatlan, mégis történetiséggel rendelkezik. Isten a történelem bizonyos korszakában adta azt tudtunkra, meghatározható történelmi kultúrában és Földünk meghatározható pontján. Mindez rányomta bélyegét. Mégis isteni s örök Ige, amely minden korban képes eligazítani a földi és túlvilági dolgokban. Krisztus evangéliuma mindig korszerű út, igazság és élet, ha rendeltetésének megfelelően bánunk vele.
Ebben a Hitébresztőben az evangéliumi házigazdához hasonlóan a szerző a szentmise olvasmányok „A”, „B” és „C” sorozata, főleg ennek evangéliumi szakaszai alapján „újat és régit” hoz elő (vö. Mt 13, 52) az Úr tanításának kincstárából. A könyv a szentmisékhez bevezetőt és szentbeszédeket tartalmaz. Nem mintabeszédek ezek, hanem gondolatébresztő vázlatok, indítékok és kifejezések a prédikációra való felkészülés sokszínű munkájához.
A Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár szintán tartalmazza a szerző Ünnepszemle című könyvét (121-es tétel), amelyben Urunk évközi főünnepeihez, Szűz Mária és a szentek ünnepeihez valamint a liturgikus év más jeles napjaihoz ad szentbeszédeket és a szentmisét bevezető gondolatokat.

Kattintson letöltésre a "PDF", "DOC", "EPUB" vagy "MOBI" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 3.614.817 Cserhati_Ferenc_Hitebreszto_A_B_C_1.pdf
DOC 3.128.320 Cserhati_Ferenc_Hitebreszto_A_B_C_1.doc
EPUB 755.152 Cserhati_Ferenc_Hitebreszto_A_B_C_1.epub
MOBI 1.021.655 Cserhati_Ferenc_Hitebreszto_A_B_C_1.mobi