Kecskés Pál (vál.): A lelki élet mesterei írásaiból PPEK szám: 68

Ez a könyv a lelki élet mesterei írásaiból ad szemelvényeket azok számára, akiknek nincs idejük és módjuk az eredeti művek olvasására. A különböző korból eredő, mozaikszerű gondolatszemek egységes képpé alakulva mutatják be a bensőséges keresztény vallásos élet lényegét.
A történeti értékelés és a hagyomány elismert vezetőinek a lelki élet több kérdéseire vonatkozó gondolataival találkozik az olvasó itt. Megszólalnak a legrégibb hagyomány őrzői, az egyházatyák, a későbbi idők kiváló hittudósai, akiknek nagy részét egyháztanítóként (doctor ecclesiae) tiszteli az Egyház; de szóhoz jutnak a magasabb teológiai műveltséggel nem rendelkező, Isten kegyelmi érintése iránt mégis finom érzékenységű lelkek őszinte megnyilatkozásai is. A lelki élet a bensőségesség világa, ahol a mesteri rangot a tapasztalattal szerzett bölcsesség adja. A mesterek szavaiból a maguk és a vezetésükre bízottak lelki életéből merített élmény beszél az őszinteség és közvetlenség nyelvén, hogy a lélek rejtett értékeinek ismeretére és szeretetére segítse a bensőséges életre törekvőket.

Kattintson letöltésre a "PDF", "DOC", "EPUB" vagy "MOBI" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 1.881.730 Kecskes_Pal_A_lelkielet_mesterei_irasaibol_1.pdf
DOC 1.383.424 Kecskes_Pal_A_lelkielet_mesterei_irasaibol_1.doc
EPUB 357.786 Kecskes_Pal_A_lelkielet_mesterei_irasaibol_1.epub
MOBI 619.060 Kecskes_Pal_A_lelkielet_mesterei_irasaibol_1.mobi