Romano Guardini – Josef Pieper – Joseph Ratzinger– Karl Rahner – Hans Urs von Balthasar – JeanVanier: A szeretetről PPEK szám: 796

A szeretet örök témája nemcsak a költészetnek, de az emberrel foglalkozó összes tudományoknak is. Alapvető témája a teológiának is, hiszen „Isten a szeretet”. Keresztény az, aki „felismerte Isten szeretetét és hitt benne”: hitben és imádságban befogadja a magát közlő Istent, és tevékeny, megbocsátó, szolgálatkész szeretettel fordul embertársaihoz.
Ez a kötet az elmúlt fél évszázad öt kiváló keresztény gondolkodójának tanulmányát közli a szeretetről. Az írók: Romano Guardini, a zsinatot megelőző teológiai és egyházi megújulás egyik legnagyobb egyénisége; Josef Pieper, neotomista filozófus, Joseph Ratzinger, a Hittani Kongregáció vezetője (a későbbi XVI. Benedek pápa); Karl Rahner, teológus; és Hans Urs von Balthasar, az elmúlt idők egyik legjelentősebb teológusa. Az öt elméleti monográfiát Jean Vanier (a Bárka közösségek létrehozója) tanúságtétele és gyakorlati útmutatásai egészítik ki.

Kattintson letöltésre a "PDF" vagy "DOC" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 2.345.435 Guardini_Pieper_Ratzinger_Rahner_Balthasar_Vanier_A_szeretetrol_1.pdf
DOC 2.260.480 Guardini_Pieper_Ratzinger_Rahner_Balthasar_Vanier_A_szeretetrol_1.doc
EPUB 601.930 Guardini_Pieper_Ratzinger_Rahner_Balthasar_Vanier_A_szeretetrol_1.epub
MOBI 1.075.939 Guardini_Pieper_Ratzinger_Rahner_Balthasar_Vanier_A_szeretetrol_1.mobi