Dombi Márk: A szerzetesélet PPEK szám: 582

Ez a könyv a szerzeteséletre vonatkozó aszketikai kalauz. Röviden, de mégis teljességgel összefoglalja és kifejti mindazt, amit a szerzetesség mivoltáról, kötelességeiről, külső és belső föltételeiről általában tudni kell. Elsősorban a cisztercita rend novíciusai számára készült, de más rendeknek s a női szerzetes-kongregációknak is jó szolgálatot tesz. Sőt talán a világi ifjúság is haszonnal forgathatja, mert módot nyújt neki arra, hogy a szerzetesi életideált megismerje s ezáltal előkészítse lelkét az esetleges hivatás kegyelmének befogadására.

Kattintson letöltésre a "PDF" vagy "DOC" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 793.773 Dombi_Mark_A_szerzeteselet_1.pdf
DOC 731.648 Dombi_Mark_A_szerzeteselet_1.doc
EPUB 207.067 Dombi_Mark_A_szerzeteselet_1.epub
MOBI 275.246 Dombi_Mark_A_szerzeteselet_1.mobi