Yves Congar: Szeretem az egyházat PPEK szám: 190

Yves Congar, a híres francia teológus könyve a II. Vatikáni zsinat után új lendületet kapott ekkléziológiában segít eligazodni. Az író – a zsinat egyik dogmatikai szakértője – főképpen a Lumen gentium konstitúció alapján elemzi mindazt, amit a katolikusok hisznek és vallanak az egyházról. Annak különböző értelmezéseit (Isten népe; Az üdvösség egyetemes szentsége; Messiási nép) sorra véve segít minket, hogy „vallásosságunkat az értelem erőfeszítésének fényével világítsuk meg”. Az utolsó fejezetben számba veszi az ökumenikus mozgalom lehetőségeit és sürgető feladatait. Ebben maga is tevékeny részt vállalt egész életében. A neves francia dogmatikus a zsinat elveit mindvégig következetesen érvényesíti, és különleges tisztánlátással, de nagy megértéssel és empátiával ír az egyház „emberi” hibáiról.
A Szeretem az egyházat népszerűsítő jellege és a zsinat utáni évek érezhető lelkesedése ellenére a szakértő tudományos igényével megírt mű, amit az imponáló részletességű jegyzetapparátus is bizonyít. A kötet – melyet Szabó Ferenc S. J. előszava kísér – nélkülözhetetlen kiegészítője a II. Vatikáni zsinat dokumentumainak.

Kattintson a file nevére, hogy letöltse azt!
Név Méret (byte) Magyarázat
szegyh01.hlp 196.250 A könyv „súgó” (vagy „help”) file változata. Miután átmásolta ezt a file-t a saját személyi számítógépére, indítsa el (pl. kétszeri rákattintással), és máris olvashatja és felhasználhatja a könyvet elektronikusan.
szegyh01.ico 766 A „help” file-hoz tartozó ikon file.
szegyh01.txt 206.356 A könyv „text” file változata. Formálatlan file, amely bármilyen szövegszerkesztőbe betölthető.