Yves Congar: Szeretem az egyházat PPEK szám: 190

Yves Congar, a híres francia teológus könyve a II. Vatikáni zsinat után új lendületet kapott ekkléziológiában segít eligazodni. Az író – a zsinat egyik dogmatikai szakértője – főképpen a Lumen gentium konstitúció alapján elemzi mindazt, amit a katolikusok hisznek és vallanak az egyházról. Annak különböző értelmezéseit (Isten népe; Az üdvösség egyetemes szentsége; Messiási nép) sorra véve segít minket, hogy „vallásosságunkat az értelem erőfeszítésének fényével világítsuk meg”. Az utolsó fejezetben számba veszi az ökumenikus mozgalom lehetőségeit és sürgető feladatait. Ebben maga is tevékeny részt vállalt egész életében. A neves francia dogmatikus a zsinat elveit mindvégig következetesen érvényesíti, és különleges tisztánlátással, de nagy megértéssel és empátiával ír az egyház „emberi” hibáiról.
A Szeretem az egyházat népszerűsítő jellege és a zsinat utáni évek érezhető lelkesedése ellenére a szakértő tudományos igényével megírt mű, amit az imponáló részletességű jegyzetapparátus is bizonyít. A kötet – melyet Szabó Ferenc S. J. előszava kísér – nélkülözhetetlen kiegészítője a II. Vatikáni zsinat dokumentumainak.

Kattintson letöltésre a "PDF", "DOC", "EPUB" vagy "MOBI" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 1.089.544 Yves_Congar_Szeretem_az_egyhazat_1.pdf
DOC 663.552 Yves_Congar_Szeretem_az_egyhazat_1.doc
EPUB 228.186 Yves_Congar_Szeretem_az_egyhazat_1.epub
MOBI 427.762 Yves_Congar_Szeretem_az_egyhazat_1.mobi