Botka József: Emmánuel - Velünk az Isten PPEK szám: 664

A Biblia a legolvasottabb, legrégibb eredetű írásos művek egyike, amelyet csaknem minden nyelvre lefordítottak és a legtöbbet nyomtatott könyv. Az utóbbi kínai olimpiai játékok idején milliós példányszámban terjesztették. Nyelvezete régi. Az első kötete a világ teremtésének történetével kezdődik. Ez tartalmilag túlnyomó részben hagyomány. A zsidó és keresztény vélemény szerint Mózes műve. Kézenfekvő feltevés, hogy olyan korban keletkezett, amikor a szombat megtartása már különleges vallási törvénynek számított. Így hat napra osztja be Isten teremtő tevékenységét is, a hetedik nap a pihenés, a megszentelés napja. Az ősi primitív ember képekben beszél. Ez a több ezer év előtti felfogásban szövegezett teremtéstörténet valakit megtéveszthet. Az "Isten szava" úgy tűnik neki, mint egy varázsvessző, amely pillanatok hatására képes élőállítani a világmindenséget és a földön az életet.
A mai tudományos kutatások szerint világos, hogy egy ilyen végtelen nagy világmű csak terv alapján készülhetett. A Világmindenség évmilliárdokon keresztül fokozatosan fejlődik. Az élet megjelenése a Földön nem pillanatok vagy napok alatt történt. Korunk egyik legkiválóbb tudósa, a francia származású katolikus jezsuita pap, a híres paleontológus, evolucionista, Teilhard de Chardin, a teremtést és az életet fokozatos fejlődés vonalán mutatja be. Szerinte a fejlődés, a teremtés még befejezetlen, habár már 15 milliárd évre becsülik ezt a folyamatot. Valószínű, hogy nemcsak a bolygónkon jelent meg az élet, mert a Tejút csillagmezőben más naprendszerben is van hasonló lehetőség, mint a Földön. Ezen kiváló tudós döbbenti rá korunk emberét a Teremtő végtelen nagyságára, aki kinyilatkoztatta a világmindenség titkait. "A mai ember csak Krisztusban találja meg léte értelmét." Szent Pál apostol tanításában "krisztogenezisről" beszél. A Krisztus Titokzatos Testének lelki közösségében és távlatába állítja a fejlődést. "Csodálatos az első teremtés, de még csodálatosabb annak a megújítása Krisztusban: az újjáteremtés."
Mi ennek a vonalán haladunk és elmélkedünk Máté evangéliumának a szövegein. Bemutatjuk és rávezetjük a gondolkodó, elmélkedő hitembert a világmindenség tudományos szintű elfogadásra, amely előtt nemcsak csodálatunkat kell kifejeznünk, hanem meg kell értsük, hogy hitet és lelket kell adni neki, újjá kell építeni, sőt meg kell menteni. Emberileg talán valakinek úgy tűnik, hogy az lehetetlen. De éppen ezt akarja könyvünk bebizonyítani, hogy "Velünk az Isten!" Kapcsolatban a természettudományokkal, értelmi képességekre hivatkozva, felmérve a múltat és a mai világhelyzetet, merjük állítani, hogy a jövő az Istené. Ha vele egyesülünk, együttműködünk, sikeres lesz a következő emelkedés, a fejlődés legközelebbi csúcsa, ahogyan már azt Teilhard is előre jelzi.

Kattintson letöltésre a "PDF" vagy "DOC" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 719.267 Botka_Jozsef_Emmanuel_Velunk_az_Isten_1.pdf
DOC 745.520 Botka_Jozsef_Emmanuel_Velunk_az_Isten_1.doc
EPUB 227.422 Botka_Jozsef_Emmanuel_Velunk_az_Isten_1.epub
MOBI 270.326 Botka_Jozsef_Emmanuel_Velunk_az_Isten_1.mobi