Babura László: Szent József elmélkedések - az ő litániája alapján PPEK szám: 651

A Tanácsköztársaság idején, amikor az egyházat elválasztották az államtól, s azután első lépésként megszüntették az iskolákban a hitoktatást, a központi papnevelő Szent Józsefhez fordult, mint Krisztus egyházának legfőbb Védnökéhez, és fogadalmas imában kérte őt: vegye a házat, intézetet és minden személyét atyai pártfogásába, terjessze ki fölé védő palástját úgy, hogy a körülötte tomboló orkán el ne seperje.
Az imák, az alázatos fogadalom nem esett hiába, Szent József szinte csodás kézzel őrködött fölötte, az intézet folytathatta életét. Azóta évről-évre kedves öröm és hálaünnep Szent József ünnepe a központi papnevelőben kilencnapi ájtatossággal. Szent Józsefnek hozzák a tavasz első virágait, őneki szól énekük, őróla a naponkénti elmélkedés is.
A könyv Szent József litániája alapján elmélkedéseket tartalmaz a papság részére. A szerző így ír a bevezetésben: "Nagy Szent Teréz mondása: "Adj nekem egy embert, aki naponként csak negyed óráig elmélkedik, és én megígérem neki a mennyországot! " Ezt a negyed órácskát akarom én kedves fiaimmal ... mindennap együtt tölteni a tabernákulum előtt, hogy azután mindig Szent József lelkületével szolgálják az eucharisztikus Úr Jézust! Hogy mindig olyan üde, friss lélekkel léphessenek az oltárhoz misézni, mint valamikor jöttek áldozni! Hogy papi hivatásuk pünkösdi tüze soha le ne lohadjon, hanem mindig oly nagy lánggal égjen, mint a primicia napján! Hogy felkent lelkük szép erényvirágai... soha el ne hervadjanak."

Kattintson letöltésre a "PDF" vagy "DOC" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 829.002 Babura_Laszlo_Szent_Jozsef_elmelkedesek_1.pdf
DOC 600.576 Babura_Laszlo_Szent_Jozsef_elmelkedesek_1.doc
EPUB 271.176 Babura_Laszlo_Szent_Jozsef_elmelkedesek_1.epub
MOBI 314.416 Babura_Laszlo_Szent_Jozsef_elmelkedesek_1.mobi