Aczél László Zsongor: Parázs a hamu alatt. Dokumentumok és visszaemlékezések a pécsi cserkészek katakombaéletéből (1947) – 1952 – 1965… PPEK szám: 1081

Aczél László Zsongornak és társainak történelmi értékű, s mégis olvasmányos könyve hiteles üzenet a 20. század ötvenes-hatvanas éveiben felnövő katolikus ifjúságának föld alatt is megélt hitéletéről. A mai napig is csak kevesek előtt ismert, hogy 1948-ban, amikor a magyar cserkészetet belekényszerítették az ateista és internacionalista szellemiségű úttörőmozgalomba, akkor akadtak fiatalok, akik – minden veszélyt vállalva – közösségüket megőrizve az indián, ősmagyar stb. romantika keretei között élték tovább ezt a sok kalanddal átszőtt, valláserkölcsi alapokra épített jellemnevelő életformát. Az e korból származó dokumentumok, illetve visszaemlékezések eligazítást, bátorítást és reményt adnak korunk kereső fiataljainak és minden jóakaratú embernek.

E rendkívül értékes történelmi dokumentum kiadásával a szerzők szándéka az, hogy emléket állítsanak azoknak a magyar fiataloknak, szüleiknek, világi és vallási vezetőiknek, akik a 40 éves kommunista pártdiktatúra alatt felvállalták saját egzisztenciájuk, s nemegyszer életük kockáztatásával is az európai és magyar kereszténység gondolat- és értékrendszerének megőrzését és továbbadását. A kiadvány nemcsak bemutatja, de némileg össze is hasonlítja a pécsiekét más földalatti szerveződéssel. A visszaemlékezők szeretnék bizonyítani a megmaradt dokumentumok alapján, hogy Pécsett és a Mecsekben 1965-ig vélhetően az egyik legjobban szervezett katolikus ifjúsági közösség működött a megtorlások ellenére, majd szűkebb keretek között, egyes plébániai lelkipásztorokhoz kötődve 1988-ig, egészen a kommunizmus gazdasági összeomlásáig. Hogyan lehetett mindezt évtizedeken keresztül fenntartani? Erről kap tájékoztatást a könyvben az érdeklődő olvasó.

Kattintson letöltésre a "PDF", "DOC", "EPUB" vagy "MOBI" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 23.163.715 Aczel_Laszlo_Zsongor_Parazs_a_hamu_alatt_1.pdf
DOC 24.175.616 Aczel_Laszlo_Zsongor_Parazs_a_hamu_alatt_1.doc
EPUB 19.110.628 Aczel_Laszlo_Zsongor_Parazs_a_hamu_alatt_1.epub
MOBI 11.458.486 Aczel_Laszlo_Zsongor_Parazs_a_hamu_alatt_1.mobi