Gyulay Endre: Egyház és magyarság - Írások, beszédek, interjúk PPEK szám: 681

Gyulay Endre 1930. szeptember 17-én született Battonyán. A gimnáziumot Budapesten, Hódmezővásárhelyen és a szegedi piaristáknál, a teológiát Szegeden végezte. 1953. június 7-én hat paptársával együtt szentelte pappá Hamvas Endre a szegedi dómban. Pappá szentelése után Röszkén, 1955-től Ásotthalmon, 1957-től Gyulán káplán. 1960-tól Domaszéken, 1963-tól Mezőhegyesen helyettes plébános, mivel személye az állam előtt nem volt kedvelt. 1970-től Makón, a volt szervita kápolnában templom igazgató. Innét hívta 1972-ben Udvardy József püspök a szegedi Papnevelő Intézetbe a kispapok lelki igazgatójának és teológiai tanárnak. A hitoktatásban és a lelkipásztorkodásban szerzett tapasztalatai miatt gyakorlati teológiát tanított. 1979- től tb. kanonok. 1983-tól Szeged-Rókusváros plébánosa.
II. János Pál pápa 1987. június 5-én nevezte ki szeged-csanádi megyés püspökké. Július 7-én szentelték püspökké. Jelmondatának ezt választotta: "Feltámadott! Ne féljetek!" Címerében a kereszt az áldozatra emlékeztet, a Mária monogram az Egyház édesanyja iránti szeretetre, az égő gyertya a tanúságtételre. A Magyar Katolikus Püspöki Kar ifjúsági felelőseként az 199l-es pápalátogatás alkalmával a Népstadionban ő volt a pápa mellett. Ifjúsági zarándoklatot vezetett Santiago de Compostellába. 1992-ben elhelyezte Szent Gellért ereklyéjét, amit személyesen Marco Ce velencei pátriárka hozott el. A Püspöki Kar kétszer választotta alelnökévé, és az ifjúság mellett a családok felelőse is volt. A II. Vatikáni Zsinat szellemében 1995-ben egyházmegyei zsinatot hívott össze. Szent Gellért vértanúságának 950 éves évfordulóján egyházmegyei zarándoklatot vezetett Velencébe és Páduába.
Gyulay Endre mindmáig (2003) a közjóért tevékenykedő, szinte minden egyházi, közéleti témában megnyilatkozó főpap, akinek beszédei, írásai mindig jelentős visszhangot váltottak ki. Ez a könyv írásainak, beszédeinek és a vele készített interjúknak egy gyűjteménye.

Kattintson letöltésre a "PDF" vagy "DOC" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 1.308.788 Gyulai_Endre_Egyhaz_es_magyarsag_1.pdf
DOC 1.327.616 Gyulai_Endre_Egyhaz_es_magyarsag_1.doc
EPUB 437.111 Gyulai_Endre_Egyhaz_es_magyarsag_1.epub
MOBI 532.504 Gyulai_Endre_Egyhaz_es_magyarsag_1.mobi