Őrfi Mária – Pusztai László: Római katolikus hittan tanterv és minta tanmenet PPEK szám: 83

A könyvben közreadott római katolikus hitoktatási tantervet és annak minta tanmenetét gyakorló hitoktatók az Országos Hitoktatási Bizottság által összeállított és a Magyar Katolikus Püspöki Kar által 1996-ban jóváhagyott kerettanterv alapján – az új NAT követeleményeit figyelembe véve – készítették el az 1–12. évfolyamokra. Ennek során a 7. és 8. osztály számára két-két tantervet és minta tanmenetet állítottak össze, figyelembe véve a 6+6-os és a 8+4-es iskolai beosztás lehetőségét. A szerzők ezen jováhagyott tanterv alapján tervezik – illetve részben már készítik – az új hittankönyveket.
E mű nélkülözhetetlen segédkönyv az iskolai hitoktatáshoz.

Kattintson letöltésre a "PDF", "DOC", "EPUB" vagy "MOBI" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 2.831.751 Orfi_Maria_Pusztai_Laszlo_Romai_katolikus_hittan_tanterv_es_minta_tanmenet_1.pdf
DOC 2.812.416 Orfi_Maria_Pusztai_Laszlo_Romai_katolikus_hittan_tanterv_es_minta_tanmenet_1.doc
EPUB 291.931 Orfi_Maria_Pusztai_Laszlo_Romai_katolikus_hittan_tanterv_es_minta_tanmenet_1.epub
MOBI 480.870 Orfi_Maria_Pusztai_Laszlo_Romai_katolikus_hittan_tanterv_es_minta_tanmenet_1.mobi