Tarjányi Béla: Találkozások PPEK szám: 1097

Életünk mozgató rugója a másik emberrel való találkozás. Az embernek társakra van szüksége, akik megállnak mellette: emberekre, akik odajönnek hozzá, megállnak nála, és őt is megállásra késztetik. Vannak kiábrándító, nyomasztó találkozások, de vannak örömteli és szabadító találkozások is. Hogy milyen hatást gyakorol ránk valamely találkozás, leginkább a következő három dologtól függ: mi magunk hogyan érkezünk a találkozásba; ki az, akivel találkozunk; és mi történik velünk a találkozásban.
Egészen természetes, hogy az emberek közötti találkozások jellemző vonásai az evangéliumokban elbeszélt Jézus-találkozásokban is megtalálhatók. A Jézus-találkozásoknál mindenekelőtt az a feltűnő, hogy sohasem maradnak felszínesek, egészen mélyre nyúlnak, az emberi élet mélyébe. Miközben ezekről a történetekről beszélgetünk, valószínűleg felkavarodnak tapasztalataink: elmulasztott, visszautasított lehetőségek, remények saját életünkből. Ebből is láthatjuk, hogy a Jézus-találkozások az emberi élet alapvető vonatkozásait érintik. Közben azt is megtapasztalhatjuk, hogy a találkozás nem csak egyszerűen alapvető mozzanata az életnek, hanem új, élőbb életre vezet.
A mű öt különböző újszövetségi találkozást elemez:
1. Szabadító találkozás. Zakeus története (Lk 19,1–10)
2. Váratlan találkozás. Jézus Simon házában (Lukács 7,36–50)
3. Visszautasított találkozás. Jézus Názáretben (Márk 6,1–6)
4. Meghívó találkozás. Jézus és a gazdag (Márk 10,17–22)
5. Bátorító találkozás. Az emmauszi tanítványok története (Lk 24,13–35)
Minden egyes találkozó elemzése során a könyv tartalmazza a szentírási szöveget, adatokat, szövegmagyarázatot ad, és a bibliaórához óravázlatot, munkalapot nyújt.

Kattintson letöltésre a "PDF", "DOC", "EPUB" vagy "MOBI" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 1.501.334 Tarjanyi_Bela_Talalkozasok_1.pdf
DOC 1.909.248 Tarjanyi_Bela_Talalkozasok_1.doc
EPUB 1.190.960 Tarjanyi_Bela_Talalkozasok_1.epub
MOBI 562.716 Tarjanyi_Bela_Talalkozasok_1.mobi