Farkasfalvy Dénes: Bevezetés az újszövetségi szentírás könyveihez PPEK szám: 436

Az elmúlt évek során ugrásszerűen megnövekedett hazánkban a teológiai képzés iránti igény, s ez egyre jobban sürgeti a teológiai irodalom – tankönyvek, lexikonok, általános és átfogó művek – hasonló mértékű fellendülését. A könyv szerzője, Farkasfalvy Dénes harmincöt éve tanulmányozza az Újszövetséget, történeti hátterét, kritikai és teológiai értelmezését. Munkája során megismerkedett a külföldi szakirodalommal, megtanulta a biblikus nyelveket. Így művében a téma szakavatott ismerőjeként kíván eligazítást nyújtani a szentírási kérdésekben. Tudományt és hitet egyaránt szolgálva áttekinti a legújabb kutatások eredményeit, bemutatja a különböző irányzatokat, és tárgyilagosságra törekvően értékeli azokat. Ahol nem foglal állást a tárgyalt témában, az olvasó figyelmébe ajánlja Pál apostol szavait: „mindent vizsgáljon meg, a jót tartsa meg és a rosszat vesse el” (1Tessz 5,21).
A kötet az Újszövetséggel kapcsolatos tudományos irodalom adatait, szempontjait, felismeréseit és problémáit az olvasók elé tárva megnyugtató választ ad korunk sokszor negatívan elfogult vallás- és bibliakritikáira.

Kattintson letöltésre a "PDF", "DOC", "EPUB" vagy "MOBI" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 3.435.051 Farkasfalvy_Denes_Bevezetes_az_Ujszovetsegi_Szentiras_konyveihez_1.pdf
DOC 2.660.352 Farkasfalvy_Denes_Bevezetes_az_Ujszovetsegi_Szentiras_konyveihez_1.doc
EPUB 856.852 Farkasfalvy_Denes_Bevezetes_az_Ujszovetsegi_Szentiras_konyveihez_1.epub
MOBI 818.058 Farkasfalvy_Denes_Bevezetes_az_Ujszovetsegi_Szentiras_konyveihez_1.mobi