Farkasfalvy Dénes: Bevezetés az újszövetségi szentírás könyveihez PPEK szám: 436

Az elmúlt évek során ugrásszerűen megnövekedett hazánkban a teológiai képzés iránti igény, s ez egyre jobban sürgeti a teológiai irodalom – tankönyvek, lexikonok, általános és átfogó művek – hasonló mértékű fellendülését. A könyv szerzője, Farkasfalvy Dénes harmincöt éve tanulmányozza az Újszövetséget, történeti hátterét, kritikai és teológiai értelmezését. Munkája során megismerkedett a külföldi szakirodalommal, megtanulta a biblikus nyelveket. Így művében a téma szakavatott ismerőjeként kíván eligazítást nyújtani a szentírási kérdésekben. Tudományt és hitet egyaránt szolgálva áttekinti a legújabb kutatások eredményeit, bemutatja a különböző irányzatokat, és tárgyilagosságra törekvően értékeli azokat. Ahol nem foglal állást a tárgyalt témában, az olvasó figyelmébe ajánlja Pál apostol szavait: „mindent vizsgáljon meg, a jót tartsa meg és a rosszat vesse el” (1Tessz 5,21).
A kötet az Újszövetséggel kapcsolatos tudományos irodalom adatait, szempontjait, felismeréseit és problémáit az olvasók elé tárva megnyugtató választ ad korunk sokszor negatívan elfogult vallás- és bibliakritikáira.

Kattintson a file nevére, hogy letöltse azt!
Név Méret (byte) Magyarázat
bvujsz01.hlp 1.053.086 A könyv „súgó” (vagy „help”) file változata. Miután átmásolta ezt a file-t a saját személyi számítógépére, indítsa el (pl. kétszeri rákattintással), és máris olvashatja és felhasználhatja a könyvet elektronikusan.
bvujsz01.ico 766 A „help” file-hoz tartozó ikon file.
bvujsz01.txt 1.042.506 A könyv „text” file változata. Formálatlan file, amely bármilyen szövegszerkesztőbe betölthető.