Huszár Elemér: A szenttéavatás PPEK szám: 828

„És a jó illatszerek füstje a szentek imádságaiból fölméne az angyal keze által Isten elé”, mondja Szt. János a Jelenések könyvében: az illatszer füstjének felszállása Istenhez a szentek imádságának meghallgatását jelenti. Az üdvözült lélek részt vesz Isten akaratának végrehajtásában, örökre egyesülve Istennel, akarata Isten akaratának teljesedésére irányul égen és földön. Nem az elzárkózottság az üdvözültek állapota: a szentek a földön küszködőkkel viszonyban állnak, közbenjárnak érettünk. Isten akaratának megvalósulását óhajtják s mert tudják, hogy a földi embert minő megpróbáltatások és veszélyek szorongatják, kell, hogy segítségükre legyenek feladataik teljesítésében. Makkabeus látja Oniás főpapot és Jeremiás prófétát imádkozni a zsidók egész népéért: az üdvözültek segítik a földön küszködőket s imádkoznak érettük – hiszem a Szentek egyességét!
A könyv tárgyalja a szentek tiszteletét, a szenttéavatási eljárás történeti fejlődését, a szenttévavatás jogi keretét (a könyv megírásának idején), az előzetes vizsgálatot, a boldoggáavatás menetét, a szenttéavatás lépéseit, és az ereklyék és szent képek tiszteletét.

Kattintson letöltésre a "PDF", "DOC", "EPUB" vagy "MOBI" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 292.716 Huszar_Elemer_A_szentteavatas_1.pdf
DOC 209.920 Huszar_Elemer_A_szentteavatas_1.doc
EPUB 85.101 Huszar_Elemer_A_szentteavatas_1.epub
MOBI 195.771 Huszar_Elemer_A_szentteavatas_1.mobi