Nemes György: Az egyháztörténet vázlatos áttekintése PPEK szám: 97

Ez a program az azonos című egyetemi jegyzet elektronikus változata. A jegyzetet Nemes György piarista tanár készítette az Egri Hittudományi Főiskola Váci Levelező Tagozata számára. Fontosabb témakörei:
Az ókor: A kereszténység és a Római Birodalom; Harcok a hit tisztaságáért – az eretnekségek története; A szerzetesség kialakulása; Az ókeresztény irodalom kialakulása
A középkor: Európa népeinek megtérítése; A pápai állam kialakulása és a császárság felújítása; Bizánc a középkorban; Mohamed és az iszlám; A sötét századok; A pápaság története a virágzó középkorban; Avignon és a „Nagy szakadás”; A keresztes hadjáratok; A középkori eretnekség és az inkvizíció; A szerzetesség a középkorban; A szellemi élet a középkorban
Az újkor: Luther; A reformáció Svájcban: Zwingli és Kálvin; A reformáció elterjedése európában; A Trentói Zsinat (1545–1563); A katolikus megújulás kora; A „Hosszú XIX. század”; Az I. Vatikáni zsinat (1869-70); A „századvég” és a „századelő” pápái; Kitekintés
A magyar egyház története: A kezdetektől az Árpád-kor végéig; A vegyesházi királyok kora; A reformáció és a katolikus megújulás; A magyar katolikus egyház története 1711 és 1914 között; Kitekintés
Függelék: Az egyetemes zsinatok; Az újkor pápái; A II. Vatikánum (1962- 65) okmányai; Ajánlott irodalom

Kattintson a file nevére, hogy letöltse azt!
Név Méret (byte) Magyarázat
ngyeht01.hlp 318.057 A könyv „súgó” (vagy „help”) file változata. Miután átmásolta ezt a file-t a saját személyi számítógépére, indítsa el (pl. kétszeri rákattintással), és máris olvashatja és felhasználhatja a könyvet elektronikusan.
ngyeht01.ico 766 A „help” file-hoz tartozó ikon file.
ngyeht01.txt 368.873 A könyv „text” file változata. Formálatlan file, amely bármilyen szövegszerkesztőbe betölthető.