Assisi Szent Ferenc Művei - Ferences Források 1. PPEK szám: 36

A Ferences Források című sorozat első kötete Assisi Szent Ferenc műveit tartalmazza új fordításban, amely a II. Vatikáni Zsinat óta megindult szövegkritikai és irodalomtörténeti forráskutatások eredménye. A könyv három részben közli Szent Ferenc műveit: Életszabályok (Intelmek, Az igazi és tökéletes boldogságról, A meg nem erősített Regula, A megerősített Regula, A remeteségeknek adott Regula, Végrendelet, A Sienában készített végrendelet, Töredékek Szent Klára Regulájából) Levelek (a klerikusokhoz, a hívőkhöz, az egész Rendhez, az őrökhöz, a népek vezetőihez, egy miniszterhez, Leó testvérhez, Szent Antalhoz) Imádságok (Az erények üdvözlése, A Boldogságos Szűz üdvözlése, A Miatyánk kifejtése, Dicséretek minden imaórára, Az Úr misztériumainak zsolozsmája, Buzdítás Isten dícséretére, Ima a kereszt előtt, Áldás Bernát testvérnek, A Leó testvérnek adott cédula, A fölséges Isten dicsérete, Áldás Leó testvérnek, Naphimnusz, A Szegény Úrnőknek adott buzdítás).

Kattintson letöltésre a "PDF", "DOC", "EPUB" vagy "MOBI" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 1.959.876 Assisi_Szent_Ferenc_muvei_1.pdf
DOC 992.768 Assisi_Szent_Ferenc_muvei_1.doc
EPUB 351.583 Assisi_Szent_Ferenc_muvei_1.epub
MOBI 285.997 Assisi_Szent_Ferenc_muvei_1.mobi