Assisi Szent Ferenc Művei - Ferences Források 1. PPEK szám: 36

A Ferences Források című sorozat első kötete Assisi Szent Ferenc műveit tartalmazza új fordításban, amely a II. Vatikáni Zsinat óta megindult szövegkritikai és irodalomtörténeti forráskutatások eredménye. A könyv három részben közli Szent Ferenc műveit: Életszabályok (Intelmek, Az igazi és tökéletes boldogságról, A meg nem erősített Regula, A megerősített Regula, A remeteségeknek adott Regula, Végrendelet, A Sienában készített végrendelet, Töredékek Szent Klára Regulájából) Levelek (a klerikusokhoz, a hívőkhöz, az egész Rendhez, az őrökhöz, a népek vezetőihez, egy miniszterhez, Leó testvérhez, Szent Antalhoz) Imádságok (Az erények üdvözlése, A Boldogságos Szűz üdvözlése, A Miatyánk kifejtése, Dicséretek minden imaórára, Az Úr misztériumainak zsolozsmája, Buzdítás Isten dícséretére, Ima a kereszt előtt, Áldás Bernát testvérnek, A Leó testvérnek adott cédula, A fölséges Isten dicsérete, Áldás Leó testvérnek, Naphimnusz, A Szegény Úrnőknek adott buzdítás).

Régi formátum: Kattintson a file nevére, hogy letöltse azt!
Név Méret (byte) Magyarázat
ferop02.hlp 287.905 A könyv „súgó” (vagy „help”) file változata. Miután átmásolta ezt a file-t a saját személyi számítógépére, indítsa el (pl. kétszeri rákattintással), és máris olvashatja és felhasználhatja a könyvet elektronikusan.
ferop02.ico 766 A „help” file-hoz tartozó ikon file.
ferop02.txt 263.696 A könyv „text” file változata. Formálatlan file, amely bármilyen szövegszerkesztőbe betölthető.