Bognár Cecil: Értékelmélet PPEK szám: 636

Az ember magával hozza a világra a tudás után való vágyat, az ismeretek után való törekvést. Nemcsak egyes különálló ismeretekre törekszünk, hanem ezeket a szerzett ismereteket egységes, harmonikus képpé akarjuk összefoglalni. Természetünkben rejlik, hogy nemcsak a világban található számtalan tárgyat, jelenséget akarjuk ismerni, hanem magáról a világról is képet akarunk magunknak alkotni: világnézetre törekszünk. Ennek az egységes képnek megalkotása, ismereteinknek harmóniába hozása a filozófiának feladata.
Két nagy birodalom van, amelybe a filozófia elvezet bennünket: a tények és az értékek birodalma. Mindegyik hozzátartozik az általános világkép kialakításához, mindegyik alkotórésze világnézetünknek. De főképpen az értékek filozófiája tanít bennünket azokra az igazságokra, amelyekre leginkább szükségünk van. Ez tűzi ki azokat a célokat, amelyeknek megvalósítása életünket tartalmassá, nemessé teszi, ez tanít meg bennünket igazi életre. Az értékelméletből nemcsak tudást, hanem bölcsességet is meríthetünk, ez a bölcsesség tudománya.
A legújabb korban a filozófiában ismét fokozódott érdeklődés mutatkozik az értékelmélet problémái iránt. Jellemzi ezt az érdeklődést az, hogy nem elégszik meg a fölvetett kérdésekre adott egyszerű, sokszor önkényes feleletekkel, hanem szigorú, tudományos kritikát alkalmaz. A modern értékelméletnek egyik fő törekvése, hogy ezt a tudományt is mentől jobban megalapozza, mentől rendszeresebbé tegye.
A könyv rövid áttekintést nyújt az értékelmélet főbb kérdéseiről: az érték fogalma, az értékelés lélektana, relatív és abszolút értékek, az igazságérték, az erkölcsi értékek, az esztétikai értékek és a gazdasági értékek.

Kattintson letöltésre a "PDF" vagy "DOC" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 721.817 Bognar_Cecil_Ertekelmelet_1.pdf
DOC 571.904 Bognar_Cecil_Ertekelmelet_1.doc
EPUB 212.118 Bognar_Cecil_Ertekelmelet_1.epub
MOBI 275.583 Bognar_Cecil_Ertekelmelet_1.mobi