XII. Kelemen pápa: „In Eminenti” kezdetű bullája a szabadkőművességről PPEK szám: 845

Az itt közölt bulla az első pápai megnyilatkozás a szabadkőművesség ellen. 1738-ban adta ki XII. Kelemen pápa. Többek között ezt írja: „Apostoli hatalmunk teljességével ezennel megállapítjuk és elrendeljük, hogy a szabadkőművesek, ... ezen a társaságok, közösségek, gyűlések, összejövetelek, találkozók, kongregációk és ülések elítéltek és tiltottak, és jelen Konstitúciónkkal, amely örökre érvényben marad, elítéljük és tiltottá nyilvánítjuk őket.
... minden fent említett személynek teljesen távol kell maradnia az ilyen társaságoktól, közösségektől, gyülekezetektől, találkozóktól, kongregációktól és ülésektől, a kiközösítés büntetésének terhe alatt, amelyet magára von már magával a cselekedettel, mindenféle nyilatkozat nélkül is, és amely kiközösítés alól nem nyerhetnek feloldozást, csak haláluk órájában, vagy pedig Tőlünk, ill. az éppen uralkodó Pápától.”
Az Egyház tanítása azóta sem változatott ebben a kérdésben. Ezideig tizenkét pápa foglalt állást a szabadkőművesség ellen.

Kattintson letöltésre a "PDF", "DOC", "EPUB" vagy "MOBI" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 954.335 XII_Kelemen_In_eminenti_kezdetu_bullaja_a_szabadkomuvessegrol_1.pdf
DOC 398.336 XII_Kelemen_In_eminenti_kezdetu_bullaja_a_szabadkomuvessegrol_1.doc
EPUB 141.575 XII_Kelemen_In_eminenti_kezdetu_bullaja_a_szabadkomuvessegrol_1.epub
MOBI 350.890 XII_Kelemen_In_eminenti_kezdetu_bullaja_a_szabadkomuvessegrol_1.mobi