Efraim testvér: Kései esők PPEK szám: 41

A Kései esők-ben Efraim testvér tanúságot tesz. Könyvében megosztja velünk a Júda Oroszlánja és Áldozati Bárány Közösség alapításának szellemi tapasztalatát. Elénk tárja azt a lelki utat, amely a '68 utáni idők zűrzavarából eljuttatta ahhoz az elhatározáshoz, hogy Isten országának szentelje magát, s amely később őt és közössége első tagjait a protestantizmustól a katolicizmushoz vezette. Nem kívülállóként számol be tehát a történtekről, hanem mint közvetlen tanú és főszereplő. Igaz, a Közösség nem tőle származik, hanem – ahogy ő maga is sokszor elismétli – a Szentlélektől.
A Kései esők vallomás Istenről és arról, hogy hogyan működött egy fiatal református lelkész és hitvese szívében. A bizalom hangján beszél személyes élményeiről, elsősorban mégis a Szentlélek művéről tesz tanúságot egy fiatalember életében, aki részt vett a '68-as diákmozgalomban, találkozott Isten embereivel, akik mélyen hatottak rá, s találkozott a karizmatikus megújulással.

Kattintson a file nevére, hogy letöltse azt!
Név Méret (byte) Magyarázat
8kesei01.hlp 180.265 A könyv „súgó” (vagy „help”) file változata. Miután átmásolta ezt a file-t a saját személyi számítógépére, indítsa el (pl. kétszeri rákattintással), és máris olvashatja és felhasználhatja a könyvet elektronikusan.
8kesei01.ico 766 A „help” file-hoz tartozó ikon file.
8kesei01.txt 205.759 A könyv „text” file változata. Formálatlan file, amely bármilyen szövegszerkesztőbe betölthető.