Müller Lajos: A penitenciatartás PPEK szám: 943

A Keresztény Kis Könyvtár sorozat 21. kötete a penitenciatartás (szentgyónás) szentségét tárgyalja. „Ha azokban, kik a szent keresztség által újraszülettek, megvolna Isten iránt az a hála, hogy az ő jóvoltából s kegyelméből megkapott igazságot (megszentelő malasztot) állhatatosan megőrzik, nem lett volna szükség még egy más bűnbocsájtó szentség alapítására. Minthogy azonban Isten, ki oly gazdag az irgalomban, ismeri törékenységünket, orvosságról gondoskodott azok számára, akik megint csak a bűn rabszolgaságára, a gonosz lélek hatalmának szolgáltatják ki magukat. Ez a penitenciatartás, amely a keresztség után elbukottakra Krisztus halálának jótéteményét alkalmazza.” Így kezdi a tridenti szent zsinat fenséges s kimerítő tanítását a negyedik szentségről.
Az anyag tárgyalását a könyv két főrészre bontja. Az első, rövidebb részben a penitenciatartásról, mint erényről szól. Hiszen a bűnbánat, a vezeklés mint erény, éltető szelleme s hordozója a szentségnek is, sőt magának az egész keresztény életnek. Az Egyház voltaképpen nem más, mint a penitenciát tartó világ. A második részben tárgyalja azután a penitenciatartást mint szentséget. Megismerteti hitágazati, jogi s főleg erkölcstani szempontból.

Kattintson letöltésre a "PDF", "DOC", "EPUB" vagy "MOBI" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 1.397.419 Muller_Lajos_A_penitenciatartas_1.pdf
DOC 1.137.152 Muller_Lajos_A_penitenciatartas_1.doc
EPUB 409.600 Muller_Lajos_A_penitenciatartas_1.epub
MOBI 568.092 Muller_Lajos_A_penitenciatartas_1.mobi