Oslay Osvald: Az élet trubadúrjai. Prohászka Assisi Szt. Ferencről PPEK szám: 508

E könyv az „Élet” szolgálatába szegődött. Annak az életnek a szolgálatába, mely maga az Úr Jézus. Az élnitudás igen nehéz mesterség!... Jézus élnitudása ez egyszerű kettő: szeresd Istenedet és szeresd embertestvéredet.
E kettő Jézus világnézetében nem iga, nem teher, – hanem öröm; még több: lakodalmas élvezet az Atya országában. Sokakat meghívott erre az evés-ivás lakomára, de a meghívottak nem siettek a terített asztalhoz! Nekik több élvezetet adott az ökrökkel, a majorsággal való foglalatosság... Megharagudván pedig az Úr, megparancsolá szolgáinak, hogy elmenvén az utcákra és városok részeire, a szegényeket, bénákat, vakokat és sántákat hozzák asztalához.
Szomorúan örök életű ez a krisztusi hasonlat. Mily kevesen tudnak élni! Talán csak a szegények, az élet haldoklói... Ezeknek a mestere Assisi nagy koldusa: Szent Ferenc. Ebben ismeri fel nagyságát Prohászka, s énekli meg benne az igazi Életet. A jézusi Életet, e két nagy Apostolának szívét, lelkét kötötte csokorba e gyűjteményes könyv.

Kattintson letöltésre a "PDF" vagy "DOC" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 652.281 Oslay_Osvald_Az_elet_trubadurjai_1.pdf
DOC 424.448 Oslay_Osvald_Az_elet_trubadurjai_1.doc
EPUB 333.008 Oslay_Osvald_Az_elet_trubadurjai_1.epub
MOBI 179.220 Oslay_Osvald_Az_elet_trubadurjai_1.mobi