Richer, Étienne: Mária, Isten mosolya PPEK szám: 18

Étienne Richer Mária, Isten mosolya című könyve lényegében a tíz szűzről szóló példabeszéd csodálatosan gazdag végig-elmélkedése, máriás olvasata. Soha nem gondoltam arra, ami most evidenciaként áll előttem, hogy a példabeszédbeli okos szüzek élő és legragyogóbb „kiadása” maga Mária, az Úr Anyja; és hogy a Szent Lukács evangéliumában elénk állított, szívében Istenre figyelő Názáreti Szűz az az égő mécses, amelynek olaja a Szentlélek (ahogy erre Szárovi Szent Szerafim utal). A könyv egészen különleges értéke erősen bibliás jellege, olyan értelemben is, hogy Izrael élő hagyományát idézi fel tudományos pontossággal és költői finomsággal. Ez a kis írásmű nemcsak tartalmával oktatja hívő olvasóját, hanem egyfajta bibliai elmélkedési módszert is ad a kezébe: keresse Isten szavának megvalósulását a Biblia nagy alakjaiban! Ahogyan Ábrahám a hit hőse mind az ószövetségi, mind az újszövetségi embernek, úgy Mária többek között az a Krisztusra éberen várakozó okos szűz, aki minden keresztény léleknek és az egész Egyháznak is példaképe és lélekben anyja (fr. Barsi Balázs O.F.M., a könyv fordítója bevezetése).

Kattintson letöltésre a "PDF", "DOC", "EPUB" vagy "MOBI" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 978.443 Etienne_Richer_Maria_Isten_mosolya_1.pdf
DOC 526.336 Etienne_Richer_Maria_Isten_mosolya_1.doc
EPUB 121.876 Etienne_Richer_Maria_Isten_mosolya_1.epub
MOBI 85.546 Etienne_Richer_Maria_Isten_mosolya_1.mobi