Vecsey József: Emlékezés Mindszenty bíboros édesanyjára PPEK szám: 443

Századok óta nem volt a magyarságnak olyan nagy fia, aki az egész emberiségnek annyit jelentett volna, mint Mindszenty József bíboros. Más nagyjaink is gyarapították az emberi értékeket, de inkább csak egyedi és nemzeti vonással. Mindszenty viszont egyetemes érvénnyel figyelmeztette áldozatával és kétévtizedes fogságával a szabad világot arra a nagy veszedelemre, mellyel a bolsevizmus a szellemi szabadságot – az emberhez méltó élet és minden kultúra alapját – fenyegeti.
Korunk történelmének e kimagasló egyéniségével csodálatos egységbe forrott össze egy finom lelkű és eszes falusi asszonynak, édesanyjának az élete. A fiú nemcsak arcvonásait, hanem jellemének alapvonásait is édesanyjától örökölte. Áldozatával és imádságával meg szinte ő készítette elő fia későbbi történelmi küldetését. Maga a bíboros írja „Az édesanya” előszavában: „Nekem is adott az Isten jó anyát, aki nehéz munkával gondoskodott rólam, nevelt imádságos lélekkel, imádkozott és könnyezett értem sokat... Amivé lettem, anyám érdemeinek, imáinak köszönhetem.”
A szerző, Vecsey József, neveltje, később munkatársa volt Mindszenty bíborosnak, édesanyjának pedig támasza fia börtönévei alatt. A szemtanú közelségével és jól informáltságával írja le Mindszenty bíboros drámáját, a vele és édesanyjával elkövetett embertelenségeket és kegyetlenségeket (az édesanya 1960-ban bekövetkezett haláláig). Hiteles betekintést nyújt a gátlástalan zsarnokságba, amellyel a bolsevista, kommunista uralom az egyházat és annak minden hű tagját üldözte. Ez az üldözés már az Egyház megalapítása óta tart, ahogy Krisztus Urunk megjövendölte, és hazánkban napjainkban is folytatódik más formában, más álarccal, de ugyanazzal a céllal, az átvedlett kommunista ivadékok által.

Kattintson letöltésre a "PDF" vagy "DOC" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 17.216.691 Vecsey_Jozsef_Emlekezes_Mindszenty_biboros_edesanyjara_1.pdf
DOC 4.544.000 Vecsey_Jozsef_Emlekezes_Mindszenty_biboros_edesanyjara_1.doc
EPUB 3.749.207 Vecsey_Jozsef_Emlekezes_Mindszenty_biboros_edesanyjara_1.epub
MOBI 3.868.313 Vecsey_Jozsef_Emlekezes_Mindszenty_biboros_edesanyjara_1.mobi