Müller Lajos: Az isteni erények II. A szeretet PPEK szám: 777

A Keresztény Kis Könyvtár tizenharmadik kötete a szeretet isteni erényéről szól. Szent Pál apostol mondja: „Szóljak bár emberek és angyalok nyelvén, ha szeretetem nincs, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom. Legyen bár jövendölő tehetségem és tudjak minden titkot és minden tudományt; legyen bár olyan teljes hitem, hogy a hegyeket áthelyezhessem, ha szeretetem nincs: semmi vagyok. Osszam el bár a szegények táplálására minden vagyonomat és adjam át testemet, úgy hogy égjek, ha szeretetem nincs: mit sem használ nekem”. (1Kor 13,1–3)
A szeretet ezt a kitüntetést, marasztalást meg is érdemli. Mert amint „Isten maga a szeretet”, úgy mindent szeretetből alkotott s összes művei végcéljául a szeretetet tűzte ki.
A szeretet Istentől belénk oltott természetfeletti képesség jót akarni Istennek s Istenért önönmagunknak s felebarátainknak. Igazi szeretet csak egy van s ez az, amely annak ősforrásából, Istenből ered s árad szüntelen. Ennek a szeretetnek szétágazása a helyes önszeretet s a nemes felebaráti szeretet. Szóval magunkban is, felebarátunkban is voltaképpen Istent kell szeretnünk. Minden igazi jóban ő a jó, minden szeretetreméltóban ő a szeretetreméltó. „Szeretlek téged, Istenem – mondja szépen Szent Ágoston – ki a szépnek minden szépségét, az édesnek minden édességét, az illatosnak minden illatát, a bájolónak minden báját adtad, – egyedüli legfőbb jóság, én egyetlenem, mindenem!”

Kattintson letöltésre a "PDF" vagy "DOC" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 1.054.664 Muller_Lajos_Az_isteni_erenyek_II_A_szeretet_1.pdf
DOC 749.056 Muller_Lajos_Az_isteni_erenyek_II_A_szeretet_1.doc
EPUB 339.538 Muller_Lajos_Az_isteni_erenyek_II_A_szeretet_1.epub
MOBI 463.786 Muller_Lajos_Az_isteni_erenyek_II_A_szeretet_1.mobi