Karl Rahner, Herbert Vorgrimler: Teológiai kisszótár PPEK szám: 150

A könyv több mint 640 szócikkben fejti ki a mai katolikus hittannak (a dogmatikának és, amennyire lehetséges, a dogmatörténetnek) a legfontosabb fogalmait; közben ökumenikus felelősséggel mindig tekintetbe veszi, amennyire lehetséges, a nem-katolikus keresztények teológiai kérdéseit is; és olyan terjedelemben, amilyet ez a kis könyv megenged, utal a katolikus dogmatikának a Szentírásban és az egyházi tanítóhivatal megnyilatkozásaiban található forrásaira. Az egyházi tanítóhivatal iránti hívő engedelmességtől vezéreltetve (és egyben figyelembe véve azt, hogy a tanítóhivatali megnyilatkozások kötelező érvényének fokozatai vannak) magától értődően „ortodox” könyv ez, a hamis modernizmus buktatói nélkül, ám mégsem egyszerűen megismétli az utolsó másfél évszázad iskolás dogmatikájának hagyományos megfogalmazásait, hanem úgy fejti ki a katolikus tanítást (amennyire a rövidség megengedte), hogy azt a mai ember beépíthesse „világnézetének” egészébe.

Kattintson a file nevére, hogy letöltse azt!
Név Méret (byte) Magyarázat
teoksz01.hlp 1.055.301 A könyv „súgó” (vagy „help”) file változata. Miután átmásolta ezt a file-t a saját személyi számítógépére, indítsa el (pl. kétszeri rákattintással), és máris olvashatja és felhasználhatja a könyvet elektronikusan.
teoksz01.ico 766 A „help” file-hoz tartozó ikon file.
teoksz01.txt 1.537.569 A könyv „text” file változata. Formálatlan file, amely bármilyen szövegszerkesztőbe betölthető.