Bilkei Ferenc (ford.): Az Oltáriszentség élő csodája - Lateau Lujza élete PPEK szám: 612

"Címe szerint e könyv a modern ember címére szól. Ennek a modern embernek lelke ugyanis bele van bonyolódva a kritika kusza hínárjába, szíve pedig tele van kishitűséggel, kétellyel és hűtlenséggel Isten s Anyaszentegyháza iránt. Azért még így is szeretne hinni, de azt mondja, hogy nem bír, s körülnéz, mintha keresne valakit, aki segítsen rajta. Meglehet, hogy legtöbbször némán szenved; de gondolom, hogy találóan jellemezné lelki nyomorúságát s jobb vágyát, ha amikor szólni akarna, ajkára adnám ezt a két szót: 'csodát kérek!'
Hát olvassák ezek a mi lelki betegeink e könyvet, olvassák el éppen ők, kik a kétséget isszák s a hitet azért mégis szomjazzák. Modern csodáról szól e könyv, mely Európa szívében, a legnagyobb nyilvánosság színe előtt történt. Csodáról szól, mely felverte a hitet, a kereszténységet elvből tagadó fölvilágosodottság békéjét, - mely kihívta a tudományt s tudományos "fegyelmit" kért maga ellen. Ezt a "fegyelmit" aztán az egész világ színe előtt le is folytatták az, akkori még csak liberális, de még el nem zsidósodott sajtó frenetikus lármája közt s lefolytatták, a lármától meg nem tévesztve a legnagyobb tárgyilagossággal és fényes kiderítésével a természetfölötti elemnek, az Isten ujjának!" (Prohászka Ottokár ajánlásából)
A könyv Lateau Lujza belga lány élete története, ami csodálatosan hasonlít a későbbi konnersreuthi leánynak: Neumann Teréznek életéhez, stigmáihoz, csodáihoz, aki éveken keresztül szintén egyedül az Oltáriszentséggel táplálkozott (a róla szóló könyvet lásd a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár 686-ik tételében.). Lateau Lujza 16 éves korában a kolerában szenvedőket ápolta és a meghaltakat temette. 18 éves korában részesült a stigmákban, és péntekenként fájdalmas extázisba esett. Tizenkét évig nem evett, az Oltáriszentség volt egyedüli tápláléka. Csodáját hosszú időn keresztül tudósok (katolikusok, protestánsok, zsidók, ateisták) vizsgálták, a jelenség tudományos intézmények és konferenciák tárgya volt, de nem voltak képesek tudományos magyarázatot találni rá. Ezért a media – azóta is – elhallgatja. Nekünk viszont egy újabb bizonyíték és megerősítés hitünkre.
Lateau Lujza élt, szenvedett, meghalt, lelke a mennyországba szállott. Egyéb története nem volt a nagyvilág számára. Az úgynevezett "felvilágosodottság" iparkodott agyonhallgatni. A mi újságaink, amelyek különösen abban az időben uralkodtak elevenek és holtak fölött, - amelyek a börtöntöltelékekről hasábos tudósításokat írtak, – csodáról lévén szó, egyebekről csiripeltek. A tudomány embereinek tanúbizonyságát megcáfolni nem tudták, tehát látatlanba és hallatlanba vették az egészet. A hívők azonban akkor is, azóta is épültek az Isten titkainak megismerésén. A durva, anyagias fölfogás idejében csodálkozva szemlélték azt az egyszerű leányt, aki örömmel fogadta Istenért a szenvedéseket, már ezen a földön látta az Istent az ő fölségében, s tanúbizonyságot tett az Oltáriszentségben jelenlevő Úr Jézus Krisztus istenségéről.

Kattintson letöltésre a "PDF" vagy "DOC" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 719.719 Bilkei_Ferenc_Az_Oltariszentseg_elo_csodaja_Lateau_Lujza_elete_1.pdf
DOC 661.504 Bilkei_Ferenc_Az_Oltariszentseg_elo_csodaja_Lateau_Lujza_elete_1.doc
EPUB 220.804 Bilkei_Ferenc_Az_Oltariszentseg_elo_csodaja_Lateau_Lujza_elete_1.epub
MOBI 252.912 Bilkei_Ferenc_Az_Oltariszentseg_elo_csodaja_Lateau_Lujza_elete_1.mobi