Schütz Antal: A nemzetnevelő Pázmány PPEK szám: 535

Az itt közölt tanulmányt Schütz Antal a Szent István Akadémián olvasta föl 1937-ben, a Pázmány Péter halála 300. évfordulója emlékezetére tartott ünnepi ülésén.
A nevelés nemcsak egyeseken keresztül valósulhat meg, de lehet szó a nemzet egészének a céltudatos, tervszerű neveléséről is, amely közvetlenül a nemzeti közösséget akarja a gondolkodásnak, érzésnek, erőkifejtésnek magasabb szintjére emelni. Ennek az utöbbi nevelésnek a kérdése sorskérdés nekünk magyaroknak sokkal inkább, mint legtöbb szomszédunknak. Nemzeti létünket történelmünk egész folyamán veszélyeztette egyfelől testvértelenségünk a Respublica Europaea-ban, másfelől határhelyzetünk Kelet és Nyugat között; az utolsó négy században hozzájárult a törökvész okozta mérhetetlen vérveszteség - a történelem tanúsága szerint olyan csapás, melyet eddig egy nép sem tudott egészen kiheverni; ami pedig némileg pótolhatta volna, az egészséges asszimiláció Nagymagyarország szétdarabolásával végzetesen megakadt. S ez a hármas történelmi tragikum és vele a nemzet vérkeringésének százados akadozása azt eredményezte, hogy az új történelmi helyzeteknek és föladatoknak általában csak avult, vagy erőltetett ütemben érlelt, nem eléggé tőrőlfakadt, s ezért nem teherálló szociális fölkészültséget tudott nekivetni.
Istennek külön kegye, hogy a mi tépett nemzetünk éppen az utolsó három században, a történelmi Mánkat megszülő korban, mikor a másfél századra kinyújtott Mohács véres betűkkel marta bele a magyar sorskönyvbe a "vértanú nemzet" nevét, négy nagy nemzetnevelőt adott, kiket a legszorosabb értelemben megillet ez a név: Pázmányt, közvetlen neveltjét a költő Zrínyi Miklóst, Széchenyit és Prohászkát. Első tekintetre négy külön világ; annyira más az egyéniségük, történeti helyzeti energiájuk, sorsuk. S mégis valami mélyebb, szinte misztikai rokonság szálai kötik össze. Egy szent gyökérnek, a Szent István-i tőnek fölséges négyes hajtása ez; s hogy mind annyira más, Istennek külön ajándéka. A nagy történelmi magyar főiskola ennek a négyes kollégiumnak egyik tagját sem nélkülözheti.
Ez a tanulmány Pázmányt mutatja be, kiben a szó legszorosabb értelmében vett nemzetnevelőt három nagy követelmény megvalósulása teszi. Aki egy egész nemzetet akar a szellem-erkölcsi eszmélés és maga- megemberelés magasabb szintjére emelni, annak mindenekelőtt a maga egyéniségében és életében ki kell fejezni a nemzeti eszményt, mintegy a legjava nemzeti vágyak, rátermettségek és teljesülések mikrokozmoszának kell lennie. Azután kell rendelkeznie azzal a helyzeti energiával, mely átfogó emelő, nevelő erőnek történeti arányú folyósítására képesít. S végül élete művében testet kell ölteni egy nagyszabású nemzetnevelő akarásnak; mégpedig olyan módon, hogy a következő nemzedékekhez is az élet erejével és közvetlenségével tudjon szólni.

Kattintson letöltésre a "PDF" vagy "DOC" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 554.862 Schutz_Antal_A_nemzetnevelo_Pazmany_1.pdf
DOC 216.064 Schutz_Antal_A_nemzetnevelo_Pazmany_1.doc
EPUB 82.834 Schutz_Antal_A_nemzetnevelo_Pazmany_1.epub
MOBI 107.265 Schutz_Antal_A_nemzetnevelo_Pazmany_1.mobi