Nemes György: Kommunikáció igazságosságban és szeretetben (2. kiadás) PPEK szám: 701

Amióta az ember ember, a kommunikáció fontos szerepet tölt be életében. Ez a mai "felgyorsult" világban még inkább igaz, hiszen a múlt század második felétől az ismeretek terjedése mind időben, mind pedig térben ugrásszerűen felgyorsult, ami lehetővé tette, hogy egyidejűleg lényegesen több emberhez jussanak el.
A könyv előzménye a szerző 1980-ban elkészített doktori értekezése, amely a II. Vatikáni Zsinat tanítását figyelembe véve világította meg az őszinteség erényét, annak korszerű értelmezését. Lásd a PPEK 98-ik tételét. Azóta több jelentős egyházi dokumentum is napvilágot látott. Ezek felhasználása teszi lehetővé a téma még alaposabb vizsgálatát. Az itt megjelentetett második kiadás jelentősen bővült, és természetesen az azóta megjelent szakirodalmat is figyelembe veszi. A könyv célja elsődlegesen az emberi kommunikáció erkölcsi vonatkozásainak vizsgálata. Ennek alaposabb kifejtéséhez igen fontos magáról az igazságosság erényéről is szólni, hiszen a kommunikáció ennek a sarkalatos erénynek a része. A jobb megértéshez célszerű ezt a többi erkölcsi erény között elhelyezni, és azokat is, a teljesség igénye nélkül, röviden áttekinteni. A könyv szerkezete ennek nyomán az igazságosság értékkörének keretében tárgyalja a kommunikációt, valamint a becsületet, azaz más személyiségének a megbecsülését.
A fő téma maga a kommunikáció. Az első rész bemutatja a kommunikáció feltételét, az igazságosság értékkörét. Ehhez kapcsolódóan az anyagi javak és az emberi élet értékköréről is röviden szó lesz.
A második rész magának a keresztény őszinteségnek az értékkörét vizsgálja. Ennek lényege, hogy beszédünknek és bármely egyéb kommunikatív megnyilvánulásunknak mindig az igazságosságot és a szeretetet kell tükröznie. Az ember kommunikatív lény -- az egymással való érintkezés az emberi élet alapvető szükséglete. Erre utal a Katekizmus is.
A harmadik rész az emberi kommunikáció legmagasabb szintű megvalósításáról szól, ami nem más, mint az "Istennel való kommunikáció". Ez Isten iránti feltétlen odaadásunk, amely a teológiai erények és a vallásosság erényének gyakorlásában valósul meg. Ezek az erények nemcsak egész életünket járják át, hanem annak alapvető rendező elveivé is kell válniuk.
A könyv első és harmadik részéhez kapcsolódik egy-egy függelék is. Az anyagi javak értékköréhez hozzátartozik a szociális igazságosság erénye is. Itt egy igen jelentős magyar teológus és hitszónok, Prohászka Ottokár ezzel kapcsolatos tanítását ismerhetjük meg. A harmadik rész végén pedig kívánatosnak látszik, hogy miután erkölcsteológiai szempontból bemutattuk a teológiai erényeket és a vallásosságot, röviden kitérjünk a hit szó filozófiai elemzésére is.

Kattintson letöltésre a "PDF" vagy "DOC" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 1.368.619 Nemes_Gyorgy_Kommunikacio_igazsagossagban_es_szeretetben_v2_1.pdf
DOC 1.564.672 Nemes_Gyorgy_Kommunikacio_igazsagossagban_es_szeretetben_v2_1.doc
EPUB 445.500 Nemes_Gyorgy_Kommunikacio_igazsagossagban_es_szeretetben_v2_1.epub
MOBI 565.027 Nemes_Gyorgy_Kommunikacio_igazsagossagban_es_szeretetben_v2_1.mobi