Kiss Andor: Legszentebb imakönyv (a görög szertartású katolikus egyház miséi) PPEK szám: 893

Aranyszájú Szent János Egyházatya szent és isteni liturgiája: a görög szertartású katolikus egyház miséi.
A liturgia legősibb szerkezete Szent Jakab apostoltól származik, aki Jeruzsálem első püspöke volt. Ez képezi alapját minden más liturgiának, melyek idővel mind a keleti, mind a nyugati Egyházban sokféle alakban jöttek használatba. A görög szertartású keleti Egyházban különösen két liturgia van általánosan elterjedve: Nagy Szent Vazul (+379), Cezarea nagynevű érsekének a liturgiája, melyet évenként 10-szer szokás végezni és Aranyszájú Szent János (+407), Konstantinápoly főpüspökének a liturgiája, amit rendszeresen használ csaknem az egész Kelet. A nagyböjt folyamán szokásban van még 15 alkalommal az előszenteltek liturgiáját is végezni.
Aranyszájú Szent János liturgiája azt a helyet foglalja el a keleti misék között, mint a nyugati Egyházban a római mise. Ezt használják minden lényeges változtatás nélkül az összes görög-katolikus és görög-keleti keresztények. E nagy siker titka a szerző kiváló személyiségében keresendő, aki nemcsak korának, hanem az egész katolikus Egyház történetének legkiválóbb egyéniségei közé tartozik. Isteni ihletésre írott liturgiájának nagy szerepe van a világnak kereszténnyé tételében és több mint másfélezer éves történetében benne találjuk azt a nagy jövőt is, melyet az elszakadt keleti részek visszahódításában be jog tölteni. E liturgia elénk állítja Krisztust a maga élő, eleven valóságában.

Kattintson letöltésre a "PDF", "DOC", "EPUB" vagy "MOBI" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 1.057.307 Kiss_Andor_Legszentebb_imakonyv_1.pdf
DOC 1.038.336 Kiss_Andor_Legszentebb_imakonyv_1.doc
EPUB 593.146 Kiss_Andor_Legszentebb_imakonyv_1.epub
MOBI 4.303.510 Kiss_Andor_Legszentebb_imakonyv_1.mobi