Szabó Ferenc: Két végtelen között PPEK szám: 163

A könyv alcíme: Pascaltól Teilhard de Chardenig. Naplójegyzetek és tanulmányok.
A könyv elószavából: „Az elmúlt években több interjút adtam lapoknak, rádiónak, televíziónak... az MTV-ben műsorra került a rólam készült portréfilm: Két kiáltás között címmel. A filmet nézve arra gondoltam, hogy az ilyen összeállítás inkább csak életem, apostoli (rádiós és írói) tevékenységem keretét vázolja, bár itt-ott személyes vallomást is hallhatott a közönség, főleg a színészek által felolvasott verseimben.
Mostani könyvemben főleg az első rész naplójegyzetei ilyen személyes vallomások arról, hogy mit és hogyan hiszek ma. Korábbi köteteimben párbeszédet folytattam a hitről- hitetlenségről mai gondolkodókkal és írókkal; többnek az életművével foglalkoztam, esszéket írtam róluk. Ezeket felhasználtam előadásaimban, főiskolai-egyetemi szellemtörténeti sorozataimban: Pascaltól Teilhard de Chardin- ig egzisztencialista, perszonalista filozófusok életútját és eszmélődéseit vázoltam. ... Könyvem harmadik részében újabb (folyóiratokban vagy gyűjtőkötetekben már megjelent) esszéket közlök, amelyek így vagy úgy a központi problematikát világítják meg, illusztrálják: francia és magyar írók/költők, teológiai reflexiók a kezdet és a vég (teremtés/fejlődés – halál/feltámadás) témaköreiből, valamint néhány újabb olvasónapló.
Utószó helyett A rejtett Isten útjain című kötetem (1980) első tanulmányát vettem át („Tükörben, homályosan”), mert ez jól kifejezi ma is hitem lényegét.

Kattintson letöltésre a "PDF", "DOC", "EPUB" vagy "MOBI" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 6.703.693 Szabo_Ferenc_Ket_vegtelen_kozott_1.pdf
DOC 8.304.640 Szabo_Ferenc_Ket_vegtelen_kozott_1.doc
EPUB 4.101.838 Szabo_Ferenc_Ket_vegtelen_kozott_1.epub
MOBI 6.520.057 Szabo_Ferenc_Ket_vegtelen_kozott_1.mobi