Szabó Ferenc: Két végtelen között PPEK szám: 163

Pascaltól Teilhard de Chardenig. Naplójegyzetek és tanulmányok
A könyv elószavából: „Az elmúlt években több interjút adtam lapoknak, rádiónak, televíziónak... az MTV-ben műsorra került a rólam készült portréfilm: Két kiáltás között címmel. A filmet nézve arra gondoltam, hogy az ilyen összeállítás inkább csak életem, apostoli (rádiós és írói) tevékenységem keretét vázolja, bár itt-ott személyes vallomást is hallhatott a közönség, főleg a színészek által felolvasott verseimben.
Mostani könyvemben főleg az első rész naplójegyzetei ilyen személyes vallomások arról, hogy mit és hogyan hiszek ma. Korábbi köteteimben párbeszédet folytattam a hitről- hitetlenségről mai gondolkodókkal és írókkal; többnek az életművével foglalkoztam, esszéket írtam róluk. Ezeket felhasználtam előadásaimban, főiskolai-egyetemi szellemtörténeti sorozataimban: Pascaltól Teilhard de Chardin- ig egzisztencialista, perszonalista filozófusok életútját és eszmélődéseit vázoltam. ... Könyvem harmadik részében újabb (folyóiratokban vagy gyűjtőkötetekben már megjelent) esszéket közlök, amelyek így vagy úgy a központi problematikát világítják meg, illusztrálják: francia és magyar írók/költők, teológiai reflexiók a kezdet és a vég (teremtés/fejlődés – halál/feltámadás) témaköreiből, valamint néhány újabb olvasónapló.
Utószó helyett A rejtett Isten útjain című kötetem (1980) első tanulmányát vettem át („Tükörben, homályosan”), mert ez jól kifejezi ma is hitem lényegét.

Kattintson a file nevére, hogy letöltse azt!
Név Méret (byte) Magyarázat
2vegkt01.hlp 707.858 A könyv „súgó” (vagy „help”) file változata. Miután átmásolta ezt a file-t a saját személyi számítógépére, indítsa el (pl. kétszeri rákattintással), és máris olvashatja és felhasználhatja a könyvet elektronikusan.
2vegkt01.ico 766 A „help” file-hoz tartozó ikon file.
2vegkt01.txt 950.636 A könyv „text” file változata. Formálatlan file, amely bármilyen szövegszerkesztőbe betölthető.