Gallus Tibor: Szent József lelke PPEK szám: 875

Õneki növekednie kell, nekem pedig kisebbednem.” (Jn 3,30) Az ember erkölcsi értékét „Jézus növekedése” és az ember „énjének” kisebbedése közötti dinamikus feszültség méri föl. Az Úr Jézus a megszentelő kegyelem magjában lelkünkbe száll, hogy ott természetfölötti életét titokzatos módon kifejtse. Ennek a fejlődésnek azonban akadálya van; a természetes „én” zabolátlan kívánságai. Annyit növekedik Jézus a lelkünkben, amennyit kisebbednek természetes „én”-ünk rendezetlen szenvedélyei. Az igazi nagyságnak ez a mértéke egészen sajátságos módon vonatkozik Szent Józsefre. Nevelőatyai föladatának Jézus növekedése volt a végcélja. Mire Jézus növekedése eléri a férfikort, akkorára az egyre kisebbedő József teljesen visszalép. Lelkileg egészen megérett.
Szent József teljesen szemlélődő szent. Aki meg akarja tanulni, hogyan kell őt igazán tisztelni, annak szintén szemlélődő lélekké kell alakulnia, különben nem találhatnak a lelkek egymásra. A zajos utca embere sosem fogja megérteni Szent Józsefet. A szemlélődő lelkek finom szemű és finom lelkű emberek. Ahol más egyáltalán nem is sejtené, ott ők megpillantják a rejtett fénysugárt. Meglátásaik oly mélyre hatolnak, hogy mások szótlan merevségben állnak meg előttük s csak egy idő múlva ragadja meg lelküket. Ezt mindenki tapasztalhatja, aki csak hallgatódzó tisztelettel is közeledik a szemlélődő lelkű Szent Józsefhez. A ő lelkének roppant gazdagsága, cselekedeteinek életmelegsége valóban páratlan a szentek sorában.
Igen, Isten önmagához hű marad. A földi hatalmasságra szemet huny, elejti, s az magára maradva, előbb-utóbb összerogy. Ellenben a parányit választottjai közé veszi föl, hogy azt, ami látszólag nagy s valójában csak szappanbuborék, megszégyenítse azzal, amit az emberek megvetnek. Így magasztalta föl Szent Józsefet is, midőn Õt a Mindenség Királya és a Mennyország Királynője oldalára rendelte.

Kattintson letöltésre a "PDF", "DOC", "EPUB" vagy "MOBI" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 574.466 Gallus_Tibor_Szent_Jozsef_lelke_1.pdf
DOC 494.592 Gallus_Tibor_Szent_Jozsef_lelke_1.doc
EPUB 151.980 Gallus_Tibor_Szent_Jozsef_lelke_1.epub
MOBI 223.013 Gallus_Tibor_Szent_Jozsef_lelke_1.mobi